TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 13
Toàn hệ thống 738
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

.:: Điểm thi Nguyên Lý Máy ::.

Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2016-2017 - Nhóm 2

 Lưu ý:

COT 1: Điểm +/- (10% của bài tập trên lớp)

COT 2: 10 % Bài tập về nhà + 20% Kiểm tra giữa kỳ

COT 3: 70% Điểm thi

Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2016-2017 - Nhóm 1

 Lưu ý các lớp Nguyên lý máy:

- Trên bảng điểm, tôi đã gộp cột Bài tập về nhà và cột Kiểm tra giữa kỳ thành 1 (Cột 30%). 

- Đây không phải bảng điểm chính thức, bản scan upload trên web Khoa mới là bản chính thức.

- Mọi thắc mắc, các bạn vui lòng nhắn tin trong fb của tôi.

Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2016-2017 - Nhóm 6

Lưu ý các lớp Nguyên lý máy:

- Trên bảng điểm, tôi đã gộp cột Bài tập về nhà và cột Kiểm tra giữa kỳ thành 1 (Cột 30%). 

- Đây không phải bảng điểm chính thức, bản scan upload trên web Khoa mới là bản chính thức.

 

- Mọi thắc mắc, các bạn vui lòng nhắn tin trong fb của tôi.

Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2016-2017 - Nhóm 8

Lưu ý các lớp Nguyên lý máy:

- Trên bảng điểm, tôi đã gộp cột Bài tập về nhà và cột Kiểm tra giữa kỳ thành 1 (Cột 30%). 

- Đây không phải bảng điểm chính thức, bản scan upload trên web Khoa mới là bản chính thức.

- Mọi thắc mắc, các bạn vui lòng nhắn tin trong fb của tôi.

Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2015-2016 - Nhóm 1

Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2015-2016 - Nhóm 2

Xem tiếp >>

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007