TRẦN ĐÌNH LÝ

Trang chủ NLU | NLS | Trang nhất | Sơ đồ trang | Help | Sơ đồ trường | Email - Wifi | Xem điểm | Học tập |Website Giảng viên|

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 19
Toàn hệ thống 405
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

 

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

Website TS. Trần Đình Lý
Chức vụ: Trưởng Phòng Đào tạo
Địa chỉ: Nhà Phượng Vỹ - Đại học Nông Lâm TP.HCM
ĐT: 08-38963350 - Fax: 08 -38960713
Email: tdinhly(a)hcmuaf.edu.vn -Website:http://pdt.hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007