Trang Web của PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 456
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Những hàm sinh trưởng và lý thuyết xây dựng biểu cấp đất(19-03-2010)

NHỮNG HÀM SINH TRƯỞNG & LÝ THUYẾT XÂY DỰNG BIỂU CẤP ĐẤT

 

NỘI DUNG

+ Những mô hình thống kê mô tả sinh trưởng cây rừng

+ Lý thuyết xây dựng biểu cấp đất

+ Hàm Logistic

+ Hàm Possion

Xem tiếp >>

PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm. ĐT: 0918.204.950 Hoặc 01676212152. Email:nvthem@hcmuaf.edu.vn hoặc nvthem2009@gmail.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007