Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 16
Toàn hệ thống 637
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Xử lý chất thải nông nghiệp(28-04-2010)

 ĐỀ CƯƠNG MÔN XỬ LÝ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP

Tài liệu tham khảo 

Chất thải nông nghiệp và năng lượng

Xử lý chất thải nông nghiệp

Quản lý chất thải nông nghiệp

Chất thải nông nghiệp

Xem tiếp >>

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007