Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 739
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  CÔNG NGHỆ SINH THÁI(26-12-2010)

 

CÔNG NGHỆ SINH THÁI

           Môn Công nghệ sinh thái là môn học bắt buộc dùng cho SV ngành QLMT và DLST. Môn học giúp sinh viên nắm bắt được các quy luật và quá trình chuyển hóa vật chất trong môi trường tự nhiên và nhân tạo. Những ứng dụng cơ bản của hệ sinh thái trong tái tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý môi trường, xử lý chất thải công nghiệp và nông nghiệp.

            Môn học làm rõ tầm quan trọng của các chu trình sinh địa hóa trong chuyển hóa vật chất, năng lượng và ứng dụng chúng của chúng trong tự nhiên và trong thực tế. Tầm quan trọng của hệ sinh thái trong môi trường tự nhiên và nhân tạo, sự tái tạo và cung cấp năng lượng bằng/từ các vật liệu sinh học cũng được đề cập trong môn học này.

Xem tiếp >>

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007