Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Nguyễn Huy Bích

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 1153
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Nguyễn Huy Bích

  Thông tin cá nhân(03-04-2016)

 - Họ và tên: Nguyễn Huy Bích

- Sinh ngày: 15-7-1962

-Nơi Sinh: Mộ Đức, Quảng Ngãi

-Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí (National Central University, Taiwan, 2010)

-Học hàm: Phó Giáo sư ngành Cơ khí (2015)

-Chức vụ: Trưởng khoa Khoa Cơ khí Công nghệ

Xem tiếp >>

Liên hệ: PGS.TS.Nguyễn Huy Bích,Trưởng Khoa Cơ khí-Công nghệ, Mobile:0908 961 309 Email:nhbich at hcmuaf dot edu dot vn;nguyenhuybich at gmail dot com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007