Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Nguyễn Huy Bích

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 751
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Khen thưởng(03-12-2012)

- Kỷ niệm chương "Vì Sự Nghiệp Giáo dục", Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam , 2012

- Kỷ niệm chương "Vì Sự Nghiệp Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn", Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam, 2011

- Giải thưởng "Bài báo tốt nhất" tại Hội nghị Cơ Lưu Chất lần thứ 17, Taiwan, 2010.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT, 1995

Xem tiếp >>

Liên hệ: PGS.TS.Nguyễn Huy Bích,Trưởng Khoa Cơ khí-Công nghệ, Mobile:0908 961 309 Email:nhbich at hcmuaf dot edu dot vn;nguyenhuybich at gmail dot com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007