NGUYỄN VĂN TRAI

Trang chủ NLU | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Tài liệu tham khảo

  5-Bài giảng KTN Cá biển cho ngành chế biến(16-09-2016)

Bài 1-1

Bài 1-2

Bài 1-3

Bài 2

Bài 3

 

Xem tiếp >>

  4- Bài giảng môn Kỹ thuật nuôi cá ven biển(24-02-2014)

:Chương 1:

Chương 2-1:

Chương 3-1:

Chương 3-2:

Chương 3-3:

Chuong 4: Các tác động môi trường

Bài giảng full ch1

Bài giảng full ch2

Bài giảng full-cá chẽm

Bài giảng full-cá mú

Xem tiếp >>

  3- Bài giảng môn Sinh thái CSCB(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  2-Bài giảng môn HĐ&QL PTTS(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  1-Bài giảng môn EIA(24-02-2014)

Xem tiếp >>

Họ tên:TS. Nguyễn Văn Trai Đc: Email:nguyenvantrai@hcmuaf.edu.vn

ĐT: 0932121300

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007