Văn Công Đức - Khoa Công Nghệ Thông Tin

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 553
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Thông báo mới

  2015-2016-HK2-Lớp Hệ Thống Thông Tin Địa Lý - điểm tổng hợp(07-07-2016)

 Sinh viến có thắc mắc vui lòng liên hệ trước 15/7

Xem tiếp >>

  2013-2014-HK2-Lớp Hệ Thống Thông Tin Địa Lý- Điểm Tổng hợp(07-08-2014)

Xem tiếp >>

  2013-2014-HK2-Lớp Tin học đại cương NHÓM 1-học lý thuyết sáng T2-Điểm tổng hợp(26-07-2014)

Chú ý:

1- Điểm giữa kỳ = điểm kiểm tra + điểm bài tập cá nhân

2- Sinh viên cá thắc mắc về điểm xin vui lòng liên hệ qua email

Xem tiếp >>

  Lop THDC 2013-2014-HK1-Nhom 3(25-11-2013)

Xem tiếp >>

  2012-2013-HK2-THĐC-Nhóm 14- Điểm tổng hợp(31-07-2013)

Điểm tổng hợp môn THĐC HK2 2012-2013 nhóm 14

Học sáng T6 tiết 456

Sinh viên nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ trước ngày 05/08/2013

Xem tiếp >>

  2012-2013-HK2-THĐC-Nhóm 11- Điểm tổng hợp(29-07-2013)

Điểm tổng hợp môn THĐC HK2 2012-2013 nhóm 11

Học sáng T5 tiết 456

Sinh viên nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ trước ngày 05/08/2013

Xem tiếp >>

  Tài liệu ôn tập Tin Học Đại Cương(29-05-2013)

Xem tiếp >>

Họ tên: Văn Công Đức Địa chỉ: Đại học Nông Lâm Tp.HCM Email: vcduc@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007