Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 2088
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Bài giảng Sinh thái ứng dụng(06-10-2012)

Đề cương môn học

Chương 1 (phần 1); Chương 1 (phần 2)

Đa dạng sinh học và bảo tồn

Đa dạng sinh học bền vững    

Dấu chân sinh thái

Năng lượng và thu hồi năng lượng

Ứng dụng đất ngập nước trong xử lý môi trường

 

Ecological Engineering

Biodiversity

Công nghệ sinh thái (Mô hình công nghệ sinh thái đồng ruộng)

 

 

 

Xem tiếp >>

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007