TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 19
Toàn hệ thống 1140
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bài báo

  Giới thiệu Dự án IRRI-ADB và các vấn đề sau thu hoạch lúa gạo ở Việt Nam (05-08-2013)

 

Giới thiệu Dự án IRRI-ADB và các vấn đề sau thu hoạch lúa gạo ở Việt Nam (Nguyễn Văn Hùng, Trương Quang Trường, Phan Hiếu Hiền). Bài viết cho kỷ yếu hộithảo “Cácgiipháp Sau thu hoạchlúa go San phng ruộng ng dụngkthuật laser, khuvc Bc B, TrungB,và TâyNguyên”. Dự án ADB-IRRI-VN, 2013
 
Xem tiếp >>

  Báo cáo tổng hợp các kết quả đo đạc thực tế về độ chênh lệch mặt đồng(16-04-2013)

Báo cáo tổng hợp các kết quả đo đạc thực tế về độ chênh lệch mặt đồng (Bài viết kỷ yếu Hội thảo "San phẳng đồng ruộng - ứng dụng kỹ thuật điều khiển laser"), Dự án ADB-IRRI-VN, 2013

data/tqtruong/FFT06-KQuaDoChenhLech-Xuan_etal_V2.pdf

 

Xem tiếp >>

  Nghiên cứu trạng thái ứng suất - biến dạng khung cày chảo C7C và CPL-3(07-01-2013)

Xem tiếp >>

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007