Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 709
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Bai giang PPNC Khoa Học(10-01-2013)

CHƯƠNG 1,CHƯƠNG 2, CHƯƠNG 3, CHƯƠNG 4, CHƯƠNG 5, CHƯƠNG 6

MÔ HÌNH Ý TƯỞNG

HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN THẠC SỸ

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC (BÀI BÁO MẪU, ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG TRONG TẠP CHÍ)

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH

Esstentials of research design and methodology

Research methodology

 

Xem tiếp >>

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007