Giảng viên: Trần Đức Luân (299)

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 563
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bài tập và dữ liệu

  Tài liệu hướng dẫn thực hành kinh tế lượng (32 trang)(13-08-2013)

Xem tiếp >>

  Đề thi môn Dự án Đầu tư (tham khảo)(03-08-2013)

Xem tiếp >>

  Phần mềm Eview 3.0(31-07-2013)

Xem tiếp >>

  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Eview (Kinh tế lượng)(26-07-2013)

Xem tiếp >>

  Bài tập Kinh tế lượng(26-07-2013)

.

Xem tiếp >>

  Bài tập Dự án Đầu tư(26-07-2013)

Xem tiếp >>

Họ tên: Trần Đức Luân Đc: Khoa Kinh tế, ĐH Nông Lâm Tp HCM Email: luantd@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007