CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Đáp án 1/2016-2017(13-01-2017)

Xem tiếp >>

  Bài đọc học kỳ 2-2015-2016(14-12-2015)

Xem tiếp >>

  Chủ đề báo cáo 2016(22-10-2015)

Xem tiếp >>

  Bài tập chương 3(03-11-2015)

 Bài tập 

Xem tiếp >>

  Tồn kho an toàn(13-10-2015)

Safety Inventory 

Xem tiếp >>

  Bài đọc lớp hè 2015(13-08-2015)

Xem tiếp >>

  Bài đọc chương 1(24-07-2015)

 Bài đọc

Xem tiếp >>

  Mô hình EOQ(24-07-2015)

 Mô hình đặt hàng

Xem tiếp >>

  Các phương pháp dự báo(24-07-2015)

 Dự báo cơ bản

Xem tiếp >>

  Bài giảng(24-07-2015)

 Chương 2

Xem tiếp >>

  Bài giảng(24-07-2015)

 Chương 1

Xem tiếp >>

  Tích hợp logistics ngược vào chuỗi cung ứng xanh(18-07-2015)

Xem tiếp >>

  Phát triển chuỗi cung ứng rau quả(18-07-2015)

Xem tiếp >>

  Đề thi tham khảo(25-12-2014)

Xem tiếp >>

  Tăng cường chuỗi cung ứng - đòn bẩy nông nghiệp(02-12-2013)

Xem tiếp >>

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007