Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 560
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Vi sinh vật Môi trường(05-08-2009)

Bài giảng Vi sinh vật Môi trường

Tài liệu tham khảo

Wastewater Microbiology

Env. Microbiology (Lab. manual)

Slide các bài giảng

Chương 1 A, Chương 1 B

Chương 2, Chương 3, Chương 4, Chương 5, Chương 6, Chương 7, Chương 8

Một số chuyên đề VSV tiêu biểu

Phân bón vi sinh

Xử lý dầu bằng vi sinh vật

Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất bánh mì

 

Xem tiếp >>

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007