Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 400
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Công Nghệ Sinh Học Môi Trường(18-12-2008)

Công nghệ sinh học môi trường

Đề cương môn học (theo tín chỉ) 

Tài liệu tham khảo

Environmental Biotechnology

Env. Biotechno. Principles and Applications

Env. Biotechno. Theory and Application

Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề...tại đây

Bài giảng

Chương 1; Chương 2; Chương 3; Chương 4; Chương 5; Chương 6; Chương 7

Bản in đen trắng

Chương 1; Chương 2; Chương 3; Chương 4; Chương 5; Chương 6; Chương 7

Một số chuyên đề CNSH Môi trường tiêu biểu

Vai trò CNSH trong xử lý nước thải

Ứng dụng CNSH trong xử lý dầu

 

THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG

HAI LỚP CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG VÀO NGÀY CHỦ NHẬT TỰ CHIA NHÓM VÀ GỞI VỀ DANH SÁCH VÀ THỜI THỰC HÀNH VỀ CHO CBGD TRƯỚC NGÀY 10/3/2011

TRONG DANH SÁCH THỰC HÀNH CÁC NHÓM CÓ THỂ CHỌN THỜI GIAN THÍCH HỢP ĐỂ THỰC HÀNH

NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC BÀI THỰC HÀNH TẠI ĐÂY

 

 

 

 

Xem tiếp >>

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007