-----------Thái Văn Hòa-----------

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 692
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Hỗ trợ trực tuyến qua Skype

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Nghiên cứu & Ứng dụng

  Phần mềm bình sai lưới mặt bằng 1.0.1(28-07-2016)

Xem tiếp >>

  Hướng dẫn tạo sơ đồ lưới trên Microstatoin SE hoặc V8i(31-12-2015)

Xem tiếp >>

  Chương trình hỗ trợ tính các bài toàn trắc địa cơ bản(27-12-2015)

Xem tiếp >>

  Hướng dẫn tạo hệ toạ độ VN2000 TBC 2.2(18-12-2015)

Xem tiếp >>

  Hướng dẫn xử lý cạnh, bình sai số liệu GNSS bằng phần mềm TBC 2.2 và phát hiện sai số khép hình, biên tập bằng GeoOffice 2.0(17-12-2015)

Xem tiếp >>

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm xử lý GNSS Trimble Business Center 3.50(17-12-2015)

Xem tiếp >>

  Tạo hệ tọa độ VN2000 và mô hình độ cao cho TBC 3.50(17-12-2015)

Xem tiếp >>

  Phần mềm Geo Office 2.0(05-12-2015)

Xem tiếp >>

  Hướng dẫn triển tọa độ BLH lên Googel Earth(05-12-2015)

Xem tiếp >>

  Hướng dẫn xử lý cạnh, bình sai số liệu GNSS bằng TBC 3.50 và phát hiện sai số khép hình, biên tập bằng Geo Office 2.0(05-12-2015)

Xem tiếp >>

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm xử lý GNSS Trimble Business Center 2.2(01-12-2015)

Xem tiếp >>

  Hướng dẫn chuyển đổi số liệu GNSS máy Promark2 sang dạng Rinex(01-12-2015)

Xem tiếp >>

  Hướng dẫn trút số liệu máy Promark2(30-11-2015)

Xem tiếp >>

Họ tên: Thái Văn Hòa Đc: Bộ môn Công nghệ Địa chính - Khoa Quản lý Đất đai & Bất Động sản Email: thaihoa@hcmuaf.edu.vn hoặc hoa.cndc@gmail.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007