Đặng Kiên Cường - Khoa Công nghệ Thông tin

Trang chủ NLU | FIT | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 14
Toàn hệ thống 1074
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Tài liệu Tham khảo (Discovering Computers) (cập nhật 9/2013)(28-02-2013)

Tài liệu Ôn thi

Chương 01

Chương 02

Chương 03

Chương 04

Chương 05

Chương 06

Chương 07

Chương 08

Chương 09

Chương 10

Xem tiếp >>

  Tài liệu Môn THĐC (Discovering Computers)(26-02-2013)

Chuong 1

Chuong 2

Chuong 3

Chuong 4

Chuong 5

Chuong 6

Chuong 7

Chuong 8

Chuong 9

Chuong 10

Chuong 11

Chuong 12

Chuong 13

Chuong 14

Chuong 15

 

Xem tiếp >>

  Ngôn ngữ Prolog(22-10-2012)

Phần mềm

 

Xem tiếp >>

  Tài liệu Dùng cho Lớp học CB Quản lý (2012 Học viện CBQL - ĐH Sư phạm Tp.HCM)(16-08-2012)

Bài giảng của TS. Lê Viết Khuyến

Bài giảng PGS.TS Trần Ngọc Giao

Bài giảng của Cô Hạnh

Xem tiếp >>

  Tai lieu Tham khao: Tri tue nhan tao(16-09-2011)

Xem tiếp >>

  Yêu cầu cho môn học(24-08-2011)

Sinh viên hoàn thành theo yêu cầu của các file đã cho

data/dkcuong/file/HoanThanhTheoYeuCau.rar

 

Xem tiếp >>

  Tài liệu Trí tuệ Nhân tạo(17-08-2011)

Xem tiếp >>

  Tài liệu cá nhân(13-04-2008)

Xem tiếp >>

Ths. Đặng Kiên Cường Email:dkcuong (a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007