ntquyet
Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Site Map | Khoa QLĐĐ&BĐS | Trung Tâm TH | TTƯD CNĐC | Mail GV | Mail SV | FAO | Bộ GD&ĐT | Bộ TN&MT | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 35
Toàn hệ thống 918
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi các lớp thuộc giai đoạn chuyên ngành

  Điểm thi HK3 (lưu tạm)(22-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Trắc địa đại cương_DH08QL_HK1_0910_GV. Nguyễn Văn Tân (042010)(05-05-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Trắc địa đại cương_DH08TB_HK1_0910_GV. Nguyễn Văn Tân (042010)(05-05-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Trắc địa địa chính_DH08DC_HK1_0910_GV. Nguyễn Văn Tân (042010)(05-05-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Kinh tế đất_DH08QL_HK1_0910_GV. Trần Thanh Hùng (042010)(09-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Xử lý số liệu trắc địa lần 2_DH07DC_HK1_0910_GV. Thái Văn Hòa (042010)(08-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Khoa học đất ứng dụng_DH07QL_HK1_0910_GV. Đào Thị Gọn (042010)(08-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Kinh tế đất_DH08TB_HK1_0910_GV. Trần Thanh Hùng (042010)(08-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Kinh tế đô thị và vùng_DH08TB_HK1_0910_GV. Trần Thanh Hùng (042010)(08-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Quy hoạch TTKTXH-PPNCKH_LT08QL_HK1_0910_GV. Phạm Hùng Thiện (042010)(08-04-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Quy hoạch sử dụng đất đai_DH06QL_HK1_0910_GV. Phan Văn Tự (032010)(25-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Quy hoạch sử dụng đất đai_DH07DC_HK1_0910_GV. Phan Văn Tự (032010)(25-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Phân hạng đất_DH07QL_HK1_0910_GV. Phan Văn Tự (032010)(25-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Tài nguyên đất đai_CD08CQ_HK1_0910_GV. Phan Văn Tự (032010)(25-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Tài nguyên đất đai_DH08DC_DH08QL_HK1_0910_GV. Phan Văn Tự (032010)(25-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Rèn nghề 3_DH06TB_HK1_0910_Bộ môn Kinh tế đất BĐS (15032010)(15-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Thị trường BĐS_DH06TB_HK1_0910_GV. Trần Thanh Hùng (15032010)(15-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Tư vấn đầu tư BĐS_DH06TB_HK1_0910_GV. Nguyễn Đức Thành (15032010)(15-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Đăng ký thống kê_DH07DC_HK1_0910_GV. Ngô Minh Thụy (15032010)(15-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_LIS_CD07CQ_HK1_0910_GV. Võ Thành Hưng (032010)(08-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Quy hoạch sử dụng đất đai_CD07CQ_HK1_0910_GV. Nguyễn Trung Quyết (08032010)(08-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Rèn nghề ĐC 1_2_3_DH06DC_HK1_0910_Bm. CNDC (032010)(08-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_LIS_DH06QL_HK1_0910_GV. Võ Thành Hưng (032010)(08-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_GIS_DH07QL_HK1_0910_GV. Võ Thành Hưng (032010)(08-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_GIS_DH07TB_HK1_0910_GV. Võ Thành Hưng (032010)(08-03-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Định giá đất_CD07CQ_HK1_0910_GV. Trần Thị Việt Hòa (01032010)(09-11-2005)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Rèn nghề 2_CD07CQ_HK1_0910_BM. Chính sách & Pháp luật dất đai (01032010)(09-11-2005)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Nông học đại cương_CD08CQ_HK1_0910_GV. Huỳnh Thanh Hùng (01032010)(09-11-2005)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Rèn nghề 2_DH06QL_HK1_0910_BM. Chính sách & Pháp luật dất đai (01032010)(09-11-2005)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Định giá đất_DH06QL_HK1_0910_GV. Trần Thị Việt Hòa (01032010)(09-11-2005)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Định giá đất_DH06TB_HK1_0910_GV. Trần Thị Việt Hòa (01032010)(09-11-2005)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Trắc địa Trắc địa cơ sở 2_DH07DC_HK1_0910_GV. Nguyễn Văn Tân (01032010)(09-11-2005)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Trắc địa ảnh viễn thám_DH07QL_HK1_0910_GV. Nguyễn Văn Tân (01032010)(09-11-2005)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Bản đồ học_CD08CQ_HK1_0910_GV. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (14022010)(14-02-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Cơ sở dữ liệu_DH07QL_DH08DC_DH08QL_CD08CQ_HK1_0910_GV. Đặng Kiên Cường (14022010)(14-02-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Kinh tế vĩ mô 1_DH06QL_HK1_0910_GV. Đỗ Minh Hoàng (14022010)(14-02-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Xử lý số liệu trắc địa_DH07DCL_HK1_0910_GV. Thái Văn Hòa (14022010)(14-02-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Pháp luật đất đai_CD08CQ_DH07QL_DH07TB_TC06QL_HK1_0910_GV. Dương Thị Tuyết Hà (26012010)(27-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_Tin học ứng dụng_CD08CQ_HK1_0910_GV. Lê Ngọc Lãm (20012010)(20-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Tin học ứng dụng_DH07TB_HK1_0910_GV. Lê Ngọc Lãm (20012010) (20-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Phong Thuy & CQMT_DH07TB_HK1_0910_GV. Nguyễn Duyên Linh (20012010) (20-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Kỹ thuật bản đồ_DH07DC_HK1_0910_GV. Lê Ngọc Lãm (20012010) (20-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Marketting Cơ bản_DH08TB_HK1_0910_GV. Trần Đình Lý (14012010)(14-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Marketting BĐS_DH06TB_HK1_0910_GV. Trần Đình Lý (14012010)(14-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Bản đồ địa chính_DH07TB_HK1_0910_GV. Đặng Quang Thịnh (14012010)(14-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Quy hoạch đô thị_DH06QL_HK1_0910_GV. Trần Duy Hùng (14012010)(14-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Đo đạc thành lập bản đồ địa chính_DH07DC_HK1_0910_GV. Đặng Quang Thịnh (14012010)(14-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Toán bản đồ_DH07DC_HK1_0910_GV. Đặng Quang Thịnh (14012010)(14-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Quy hoạch phát triển NT_DH07DC_HK1_0910_GV. Bùi Văn Hải (14012010)(14-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Quy hoạch phát triển NT_CD07CQ_HK1_0910_GV. Bùi Văn Hải (14012010)(14-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Phương pháp nghiên cứu KH_DH06TB_HK1_0910_GV. Phạm Hùng Thiện (08012010)(08-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Phương pháp nghiên cứu KH_DH06QL_HK1_0910_GV. Phạm Hùng Thiện (08012010)(08-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Đánh giá đất_DH07QL_HK1_0910_GV. Nguyễn Du (08012010)(08-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Hệ thống nông nghiệp_DH07QL_HK1_0910_GV. Nguyễn Du (08012010)(08-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Đánh giá đất_DH07TB_HK1_0910_GV. Nguyễn Du (08012010)(08-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Xây dựng và thẩm định dự án đầu tư_DH07TB_HK1_0910_GV. Hà Thúc Viên (08012010)(08-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_lần 1_Lịch sử Đảng_DH07QL_HK1_0910_GV. Võ Thị Hồng(05-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Đăng ký thống kê đất đai_TC05QL_20082009_GV. Ngô Minh Thụy (17092009)(17-09-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Rèn ngề 2_DH06TB_Bộ môn Chính sách và pháp luật đất đai_16092009(16-09-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại_Pháp luật đất đai_HK3_0809_GV. Dương Thị Tuyết Hà (08092009)(08-09-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Cơ sở dữ liệu lần 2_DH07TB_HK20809_08092009(08-09-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Lịch sử Đảng lần 2_DH07DC_HK20809_08092009(08-09-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch PTNT lần 2_Đăng ký Thống Kê lần 2_DH06QL_HK20809_08092009(08-09-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Khoa học đất ứng dụng lần 2_Lịch sử Đảng lần 2_CD07CQ_HK20809_08092009(08-09-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi TC05QL_Quy hoạch sử dụng đất_HK2_0809_GV. Nguyễn Trung Quyết (31082009)(31-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_TC03QL_TC04QL_TC05QL_Hoc lai_Trac dia anh VT_HK3_0809 GV Nguyễn Văn Tân (2082009)(28-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_DH07TB_Trắc địa đại cương_lần 2_HK2_0809_GV. Nguyễn Văn Tân (28082009)(28-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_DH07TB_Kinh tế học đô thị_HK2_0809_GV. Trần Thanh Hùng (28082009)(28-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_DH07TB_Kinh tế đất bất động sản_HK2_0809_GV. Trần Thanh Hùng (28082009)(28-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_DH07TB_Cơ sở dữ liệu_HK2_0809_GV. Ngô Minh Thụy (28082009)(28-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_DH07QL_Kinh tế đất_HK2_0809_GV. Trần Thanh Hùng (28082009)(28-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_DH07DC_Trắc địa cơ sở 1_lần 2_HK2_0809_GV. Nguyễn Văn Tân (28082009)(28-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_DH07DC_Kinh tế đất _HK2_0809_GV. Trần Thanh Hùng (28082009)(28-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_DH06QL_Thị trường BĐS_HK2_0809_GV. Trần Thanh Hùng (28082009)(28-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_DH06QL_Kinh tế đất_Trắc địa ảnh VT_Học lại_HK3_0809 (28082009)(28-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi_DH06DC_Cong nghe VT_Trac dia anh HK_L2_HK20809_GV Nguyễn Văn Tân (28082009)(28-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phân hạng đất_LT08QL_GV Phan Văn Tự(21-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh tế đất_TT BĐS_LT07QL_GV. Trần Thanh Hùng 21082009(21-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi CNXHKH lần 2_DH07QL_DH07TB_HK20809_GV Nguyễn Thị Phương Linh 21082009(21-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Cơ sở dữ liệu lần 2_DH07DC_HK2 0809_GV. Lê Ngọc Lãm 21082009(21-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tin học ứng dụng lần 2_DH06QL_HK2_0809_GV Lê Ngọc Lãm_21082009(21-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch PTNT_DH06QL_HK2_0809_GV Huỳnh Thanh Hùng_21082009(21-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Đăng ký thống kê đất đai_DH06QL_HK2_0809_GV Ngô Minh Thụy_21082009(21-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tin học chuyên ngành DC1 lần 2_DH06DC_HK2_0809_GV Lê Ngọc Lãm_21082009(21-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Đánh giá đất học lại_DH05QL_DH06QL_TC04QL_TC05QL_GV Nguyễn Du 21082009(21-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tin học ứng dụng L2_CD07CQ_HK2_0809_GV Lê Ngọc Lãm_21082009(21-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Khoa học đất ứng dụng_CD07CQ_HK2_0809_GV Đào Thị Gọn_21082009(21-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Đăng ký thống kê đất đai_CD07CQ_HK2_0809_GV Ngô Minh Thụy_21082009(21-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trắc địa đại cương lần 2_CD07CQ_HK2 0809_GV. Phạm Hồng Sơn (29072009)(29-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Đánh giá tác động môi trường lần 2_học lại_HK1, 2, 3_0809_GV. Nguyễn Vinh Qui (29072009)(29-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Bản đồ địa chính_Bản đồ chuyên đề_Bản đồ học_Lần 2_DH06QL_DH06DC_CD07CQ_DH07TB_DH07DC_HK2_0809 (28072009)(28-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Thanh tra địa chính lần 2_DH07DC_DH06QL_GV. Nguyễn Thị Ngọc Ánh (240709)(24-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Pháp luật đất đai lần 2_Học lại_HK3_0809_ GV. Dương Thị Tuyết Hà (240709)(24-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Nông học đại cương_lần 1_DH07QL_GV. Huỳnh Thanh Hùng (240709)(24-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi QLHC về DD_Lần 2_DH06TB_GV. Lê Mộng Triết (240709)(24-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi QHTT-KTXH lần 2_DH06QL_GV. Phạm Hùng Thiện (240709)(24-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trắc địa ƯD L2_Bản đồ địa hình L2_GPS L2_DH06DC (240709)(24-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Khoa học đất cơ bản_DH06DC L2_Học lại_GV. Phan Văn Tự (240709)(24-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi GIS_LIS lần 2_HK2 0809_DH06DC (240709)(24-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Rèn nghề 2_DH05TB_BM. Chính sách và pháp luật (240709)(24-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi QLHC về DD L2_GIS L2_CD07CQ_HK2 0809_GV. Võ Thành Hưng (240709)(24-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Ngoại ngữ chuyên ngành quản lý_Lần 2 HK20809_Học lại lần 2 HK2 0809_Học lại HK3 0809_GV. Võ Văn Việt(24-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trắc địa cơ sở 1_DH07DC lần 1_HKII_0809_GV. Nguyễn Văn Tân (30062009) (30-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quản trị dự án đầu tư_DH06TB lần 1_HKII_0809_GV. Nguyễn Đức Thành (30062009)(30-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Đăng ký thống kê_DH06TB lần 1_HKII_0809_GV. Ngô Minh Thụy (30062009) (30-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Công nghệ viễn thám Lần 1_Trắc địa cơ sở lần 2_DH06DC_HKII_0809_GV. Nguyễn Văn Tân (30062009) (30-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trắc địa đại cương_DH07TB_Lần 1_HKII_0809_GV. Nguyễn Văn Tân (12062009) (12-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trắc địa đại cương_DH07QL_Lần 1+DH06QL học lại_HKII_0809_GV. Nguyễn Văn Tân (12062009) (12-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Chủ nghĩa xã hội khoa học_DH07TB_Lần 1_HKII_0809_GV. Nguyễn Thị Phương Linh (12062009) (12-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Chủ nghĩa xã hội khoa học_DH07QL_Lần 1_HKII_0809_GV. Nguyễn Thị Phương Linh (12062009) (12-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Khoa học đất cơ bản_DH07TB_Lần 1_HKII_0809_GV. Phan Văn Tự (12062009) (12-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Khoa học đất cơ bản_DH07QL_Lần 1_HKII_0809_GV. Phan Văn Tự (12062009) (12-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Khoa học đất cơ bản_DH07DC_Lần 1_HKII_0809_GV. Phan Văn Tự (12062009) (12-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất_DH06TB_Lần 1_HKII_0809_GV. Phan Văn Tự_GV. Nguyễn Trung Quyết (12062009) (12-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trắc địa ảnh HK_DH06DC_Lần 1_HKII_0809_GV. Nguyễn Văn Tân (12062009) (12-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tin học chuyên ngành 2_DH06DC_Lần 1_HKII_0809_GV. Võ Thành Hưng(12062009) (12-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Hệ thống thông tin địa lý DH06DC_Lần 1_HKII_0809_GV. Võ Thành Hưng (12062009) (12-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trắc địa đại cương 2 CD07CQ_Lần 1_HKII_0809_GV. Phạm Hồng Sơn (12062009) (12-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Hệ thống thông tin địa lý CD07CQ_Lần 1_HKII_0809_GV. Võ Thành Hưng (12062009) (12-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Pháp luật đất đai_DH07DC_Lần 1_HKII_0809_GV. Nguyễn Thị Ngọc Ánh (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Cơ sở dữ liệu_DH07DC_Lần 1_HKII_0809_GV. Lê Ngọc Lãm (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tín dụng ngân hàng_DH06TB_Lần 1_HKII_0809_GV. Hoàng Oanh Thoa (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch đô thị và Bất động sản_DH06TB_Lần 1_HKII_0809_GV. Trần Duy Hùng (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Nhà ở và kiến trúc đô thị_DH06TB_Lần 1_HKII_0809_GV. Trần Duy Hùng (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trắc địa ảnh viễn thám_DH06QL_Lần 2_HKII_0809_GV. Nguyễn Văn Tân (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tin học ứng dụng_DH06QL_Lần 1_HKII_0809_GV. Lê Ngọc Lãm (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Thanh tra địa chính_DH06QL_Lần 1_HKII_0809_GV. Nguyễn Thị Ngọc Ánh (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội_DH06QL_Lần 1_HKII_0809_GV. Phạm Hùng Thiện (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trắc địa cơ sở 2_DH06DC_Lần 2_HKII_0809_GV. Nguyễn Văn Tân (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tin học chuyên ngành địa chính_DH06DC_Lần 1_HKII_0809_GV. Lê Ngọc Lãm (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phương pháp nghiên cứu khoa học _DH06DC_Lần 1_HKII_0809_GV. Phạm Hùng Thiện (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Bản đồ địa hình_DH06DC_Lần 1_HKII_0809_GV. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tin học ứng dụng_CD07CQ_Lần 1_HKII_0809_GV. Lê Ngọc Lãm (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Thanh tra địa chính_CD07CQ_Lần 1_HKII_0809_GV. Nguyễn Thị Ngọc Ánh (29052009) (29-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Quản lý hành chính nhà nước về đất đai_DH06QL_DH06TB_CD07CQ_HK2_0809_GV. Lê Mộng Triết (16052009)(16-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Hệ thống thông tin nhà đất_DH06DC_Lần 1_HKII_0809_GV. Nguyễn Ngọc Thy (16052009) (16-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Hệ thống thông tin nhà đất_DH06TB_Lần 1_HKII_0809_GV. Nguyễn Ngọc Thy (16052009) (16-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại Đánh giá tác động môi trường_Quy hoạch sử dụng đất HK2_0809 (13052009)(13-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Đánh giá đất lần 1_CD07CQ_HK2_0809_GV. Nguyễn Du (13052009)(13-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Đánh giá tác động môi trường lần 1_DH07QL_HK2_0809_GV. Nguyễn Vinh Qui (13052009)(13-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Đánh giá tác động môi trường lần 1_DH07TB_HK2_0809_GV. Nguyễn Vinh Qui (13052009)(13-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Hệ thống định vị toàn cầu GPS_DH06DC_HK2_0809_GV. Thái Văn Hòa (12052009)(12-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Trắc địa ứng dụng_DH06DC_HK2_0809_GV. Thái Văn Hòa (12052009)(12-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Đánh giá tác động môi trường lần 1_TC06QL_GV. Nguyễn Vinh Qui (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn GIS_DTM lần 2_TC05QL_GV. Nguyễn Vinh Qui_GV. Võ Thành Hưng (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Bản đồ địa chính lần 1_TC05QL_GV. Đặng Quang Thịnh (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại môn Ngoại ngữ chuyên ngành HK2_0809_GV. Võ Văn Việt (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Bản đồ học lần 1_DH07TB_GV. Đặng Quang Thịnh (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Ngoại ngữ chuyên ngành lần 1_DH07TB_GV. Võ Văn Việt (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Bản đồ học lần 1_DH07QL_GV. Đặng Quang Thịnh (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Ngoại ngữ chuyên ngành lần 1_DH07QL_GV. Võ Văn Việt (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Lịch Sử Đảng lần 1_DH07DC_GV. Đặng Thị Kim Liêng (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Bản đồ học lần 1_DH07DC_GV. Đặng Quang Thịnh (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Ngoại ngữ chuyên ngành lần 1_DH07DC_GV. Võ Văn Việt (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Bản đồ địa chính lần 1_DH06QL_GV. Đặng Quang Thịnh (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Bản đồ chuyên đề lần 1_DH06DC_GV. Đặng Quang Thịnh (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Lịch Sử Đảng lần 1_CD07CQ_GV. Đặng Thị Kim Liêng (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Bản đồ địa chính lần 1_CD07CQ_GV. Đặng Quang Thịnh (11052009)(11-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lần 2 môn GIS_DH06QL_DH06TB_HKI_0809(04-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Chủ nghĩa xã hội khoa học_TC06QL_Tiền Giang_GV.Nguyễn Thị Phương Linh (042009)(07-04-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Đánh giá tác động môi trường_TC06QL_Tiền Giang_GV.Nguyễn Vinh Qui (042009)(07-04-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tư tưởng Hồ Chí Minh_CD06CQ_DH05DC_DH05QL_DH05TB_02042009(02-04-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lần 2_TC04QL_032009(02-04-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Ngoại ngữ chuyên ngành quản lý_TC05QL_GV.Võ Văn Việt_01042009(02-04-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Lịch sử Đảng_TC05QL_GV. Võ Thị Hồng_01042009(02-04-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phân hạng đất lần 1_TC05QL_GV.Phan Văn Tự_01042009(02-04-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Đánh giá đất lần 2_TC05QL tại trường_GV. Huỳnh Thanh Hiền_Nguyễn Du_01042006(02-04-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Hệ thống nông nghiệp lần 2_TC05QL tại trường_GV.Nguyễn DU_01042006(02-04-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi L2_Khoa học đất cơ bản L2_TC04QL (032009)(25-03-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi L2_Khoa học đất cơ bản_Trắc địa đại cương 1_CD07CQ (032009)(25-03-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Rèn nghề 3_CD06CQ (032009)(17-03-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi L2_Đăng ký thống kê_DH06DC_TC04QL (032009)(17-03-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lần 2_học kỳ I_0809_Giai đoạn chuyên ngành (tiếp theo) (12-03-09)(12-03-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Thị trường Bất Động Sản_DH05TB_Lần 1_HKI_0809_GV Trần Thanh Hùng (12032009)(12-03-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lần 2 các môn_HKI_0809 GIAI ĐOẠN CHUYÊN NGÀNH (tiếp theo)(11-03-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Khoa học đất ứng dụng_DH06QL_Lần 1_HKI_0809_GV Đào Thị Gọn(11-03-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Rèn nghề 3_DH05TB_Lần 1_HKI_0809_BM. Kinh tế đất phụ trách (11-03-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Rèn nghề 3_DH05QL_Lần 1_HKI_0809_BM. Qui hoạch phụ trách (11-03-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lần 2 các môn HKI_0809 các lớp chuyên ngành (02-2009)(07-03-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Rèn nghề 3_LT07QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Nguyễn Trung Quyết(18-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tư vấn đầu tư bất động sản_DH05TB_Lần 1_HKI_0809_GV. Nguyễn Đức Thành(18-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Định giá đất_DH05QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Trần Thị Việt Hòa(16-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phân hạng đất_DH06QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Phan Văn Tự (10022009)(10-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Định giá đất_DH05TB_Lần 1_HKI_0809_GV. Trần Thị Việt Hòa (10022009)(10-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Qui hoạch sử dụng đất_DH05QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Phan Văn Tự (10022009)(10-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quản lý nguồn nước_CD07CQ_Lần 1_HKI_0809_GV. Trần Văn Mỹ (10022009)(10-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Khoa học đất cơ bản_CD07CQ_Lần 1_HKI_0809_GV. Phan Văn Tự (10022009)(10-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Định giá đất_CD06CQ_Lần 1_HKI_0809_GV. Trần Thị Việt Hòa (10022009)(10-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Qui hoạch sử dụng đất nâng cao_LT07QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Đào Thị Gọn - GV. Nguyễn Trung Quyết (09022009)(09-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trắc địa Ảnh viễn thám_DH06QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Nguyễn Văn Tân (09022009)(09-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trắc địa cơ sở 2_DH06DC_Lần 1_HKI_0809_GV. Nguyễn Văn Tân (09022009)(09-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phương pháp nghiên cứu khoa học_DH05TB_Lần 1_HKI_0809_GV. Phạm Hùng Thiện (09022009)(09-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phương pháp nghiên cứu khoa học_DH05QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Phạm Hùng Thiện (09022009)(09-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phương pháp nghiên cứu khoa học_DH05DC_Lần 1_HKI_0809_GV. Phạm Hùng Thiện (09022009)(09-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Xây dựng và thẩm định dự án_DH06TB_Lần 1_HKI_0809_GV. Hà Thúc Viên (06022009)(06-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Qui hoạch sử dụng đất_CD06CQ_Lần 1_HKI_0809_GV. Nguyễn Trung Quyết (06022009)(06-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Đăng ký thống kê đất đai_DH06DC_Lần 1_HKI_0809_GV. Ngô Minh Thụy (06022009)(06-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Pháp luật đất đai_DH06QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Dương Thị Tuyết Hà (05022009)(05-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Pháp luật đất đai & BĐS_DH06TB_Lần 1_HKI_0809_GV. Dương Thị Tuyết Hà (05022009)(05-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Hệ thống nông nghiệp_DH06QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Nguyễn Du (05022009)(05-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quy hoạch sử dụng đất_DH06DC_Lần 1_HKI_0809_GV. Phan Văn Tự _ Nguyễn Trung Quyết (05022009)(05-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Nông học đại cương_CD07CQ_Lần 1_HKI_0809_GV. Huỳnh Thanh Hùng (05022009)(05-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Đánh giá đất_DH06TB_Lần 1_HKI_0809_GV. Huỳnh Thanh Hiền (20012009)(20-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Phong thủy và cảnh quan_DH06TB_Lần 1_HKI_0809_GV. Nguyễn Duyên Linh (20012009)(20-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Hệ thống thông tin địa lý GIS_DH06TB_Lần 1_HKI_0809_GV. Võ Thành Hưng (20012009)(20-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Hệ thống thông tin nhà đất_CD06CQ_Lần 1_HKI_0809_GV. Nguyễn Ngọc Thy (19012009) (19-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Qui hoạch phát triển nông thôn_CD06CQ_Lần 1_HKI_0809_GV. Bùi Văn Hải (19012009) (19-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Qui hoạch đô thị_CD06CQ_Lần 1_HKI_0809_GV. Trần Duy Hùng (19012009) (19-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Pháp luật đất đai_CD07CQ_Lần 1_HKI_0809_GV. Dương Thị Tuyết Hà (19012009) (19-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Hệ thống thông tin nhà đất_DH05QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Nguyễn Ngọc Thy (19012009) (19-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Qui hoạch đô thị_DH05QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Trần Duy Hùng (19012009) (19-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kỹ thuật bản đồ_DH06DC_Lần 1_HKI_0809_GV. Lê Ngọc Lãm (19012009) (19-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Qui hoạch phát triển nông thôn_DH06DC_Lần 1_HKI_0809_GV. Bùi Văn Hải (19012009) (19-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Cơ sở dữ liệu_DH06QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Lê Ngọc Lãm (19012009) (19-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Hệ thống TT địa lý G.I.S_DH06QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Võ Thành Hưng (19012009) (19-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Cơ sở dữ liệu_LT07QL_Lần 1_HKI_0708_GV. Lê Ngọc Lãm (19012009) (19-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Rèn Nghề 1_LT07QL_Lần 1_HKI_0708_GV. Phạm Hồng Sơn (19012009) (19-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trắc địa Ảnh Viễn Thám_LT07QL_Lần 1_HKI_0708_GV. Nguyễn Văn Tân (19012009) (19-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Bản đồ học_CD07CQ_Lần 1_HKI_0809_GV. Đặng Quang Thịnh (10012009) (10-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Đánh giá tác động môi trường_CD07CQ_Lần 1_HKI_0809_GV. Nguyễn Vinh Qui (10012009) (10-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tin học ứng dụng_DH06TB_Lần 1_HKI_0809_GV. Lê Ngọc Lãm (09012009)(09-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Triết học Marx-Le_DH06QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Lê Thị Kim Chi (09012009)(09-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Đánh giá đất_DH06QL_Lần 1_HKI_0809_GV. Nguyễn Du (06012009)(06-01-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Chủ nghĩa xã hội khoa học_CD07CQ_Lần 1_HKI_0809_GV. Võ Thị Hồng (06012009)(06-01-2009)

Xem tiếp >>

  Thông báo!(26-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi CNXHKH_DH06QL(21-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Quản lý nguồn nước_DH06QL(21-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tin học ứng dụng_DH05QL(21-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trắc địa đại cương_DH06TB(19-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trắc địa ảnh hàng không_DH05DC(19-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Nông học đại cương_DH06QL(16-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Qui hoạch phát triển nông thôn_DH05QL(16-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Lịch sử Đảng_DH06DC(11-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Lịch sử Đảng CD06CQ(11-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tin học chuyên ngành địa chính_DH05DC(11-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Lịch sử Đảng L2 DH05DC_DH05TB(11-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Qui hoạch sử dụng đất_DH05DC_DH04TB_CD05CQ(11-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi QLHC về ĐĐ_CD06CQ(04-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi QLHC về ĐĐ_DH05QL(04-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi QLHC về ĐĐ_DH05TB(04-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi G.I.S DH05DC(02-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi G.I.S CD06CQ(02-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kinh tế học đô thị DH05TB(01-08-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Bản đồ học DH06TB(31-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Bản đồ học DH06DC(31-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Bản đồ học DH06Ql(31-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Bản đồ địa chính CD06CQ(31-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Bản đồ địa chính DH05QL(31-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Hệ thống thông tin nhà đất DH05DC(31-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Bản đồ chuyên đề DH05DC(31-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Hệ thống thông tin nhà đất DH05TB(31-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Qui hoạch tổng thể KT-XH_DH05QL(28-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi CNXHKH DH06QL(25-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Qui hoạch sử dụng đất_DH05TB(21-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Bản đồ địa hình_Trắc địa ứng dụng_DH05DC(23-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Khoa học đất ứng dụng_DH05QL(21-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Tín dụng ngân hàng DH05TB(16-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Ngoại ngữ chuyên ngành DH06DC_DH06QL_DH06TB(17-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi trắc địa đại cương 1 CD06CQ lần 2(16-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi ĐTM CD06CQ lần 2(16-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi trắc địa đại cương 2 CD06CQ lần 1(16-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi cơ sở dữ liệu DH06DC&DH06TB(16-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Thanh tra dia chinh DH05QL, CD06CQ(27-06-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn đánh giá đất đai CD06CQ(01-07-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi đánh giá tác động môi trường DH06QL, DH06TB(30-06-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi pháp luật ĐĐ DH06DC(30-06-2008)

Xem tiếp >>

ThS. Nguyễn Trung Quyết. Bộ môn Qui hoạch - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản; ĐT DĐ:(+84)918693482 CQ: 08 38974749; Fax: 08 37220261 Email: ntquyet( :D )hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007