Phạm Đức Dũng

Trang chủ NLU | Khoa Cơ Khí | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 40
Toàn hệ thống 730
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Các dụng cụ đo cơ khí

  Kiểm tra sóng trượt máy tiện(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Kiểm tra độ song song(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Kiểm tra độ đồng tâm(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Sử dụng thước cặp(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Kiểm tra độ đão mặt đầu bánh răng(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Thước cặp hiện số(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Cách sử dụng thước cặp(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Cách sử dụng thước cặp(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Panme đo sâu(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Sử dụng đồng hồ so(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Kết cấu Panme(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Đo độ dầy bằng Panme(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Cách đọc thước cặp(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Cách sử dụng Panme(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Cách đọc Panme(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Kết cấu pan-me(13-01-2009)

Xem tiếp >>

  Cách sử dụng thước cặp(28-11-2008)

Xem tiếp >>

Đc:Khoa Cơ Khí Công Nghệ - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email pddung (at) hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007