Phạm Đức Dũng

Trang chủ NLU | Khoa Cơ Khí | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 39
Toàn hệ thống 1481
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Các cơ cấu cơ khí

  Cơ cấu bánh răng hành tinh(28-01-2010)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu gài số(20-01-2010)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu trượt(18-01-2010)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu máy bào(18-01-2010)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu máy bào(18-01-2010)

Xem tiếp >>

  CaCác cơ cấu cơ khí(18-01-2010)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu đổi chiều quay bằng bánh răng(02-11-2009)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu cam(02-11-2009)

Xem tiếp >>

  Bánh răng hành tinh cycloit(09-03-2009)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu vi sai(24-02-2009)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu vi sai(24-02-2009)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu biên - tay quay ứng dụng cho bơm trục đứng(24-02-2009)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu biên - tay quay(24-02-2009)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu MAN (Geneva)(05-02-2009)

Xem tiếp >>

  Các cơ cấu cơ khí(30-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu bánh răng - thanh răng(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu cam(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu bánh răng - thanh răng(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Hoạt động của cơ cấu bánh răng hành tinh(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Hoạt động của cơ cấu bánh răng hành tinh(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu bánh răng hành tinh(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu cơ khí(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu lắc(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu tay quay - con trượt(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu tay quay - con trượt(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu MAN (Geneva)(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  cơ cấu biến đổi chuyển động tròn thành chuyển động tịnh tiến(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu nâng hạ(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu bốn khâu(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Các cơ cấu cơ khí(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu con lắc đảo chiều(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu lắc đảo chiều(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu con lắv đảo chiều(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu con cóc(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu tay quay - con trượt(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu bốn khâu(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu cam phẳng(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu lắc đảo chiều(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu MAN (Geneva)(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu lắc(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu Culít(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu MAN (Geneva)(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu trượt(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu bánh răng tự đảo chiều(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu sáu khâu(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu cam cần đẩy (02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu tay quay - con trượt(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu MAN (Geneva)(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu MAN (Geneva)(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu bốn khâu(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu cam cần lắc(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu MAN (Geneva)(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu tay quay - con trượt(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu cam phẳng(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu tay quay(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu cam cần đẩy (02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu máy bào(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu máy bào(02-12-2008)

Xem tiếp >>

  Cơ cấu biến đổi phương chuyển động tịnh tiến(01-12-2008)

Xem tiếp >>

Đc:Khoa Cơ Khí Công Nghệ - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email pddung (at) hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007