Phạm Đức Dũng

Trang chủ NLU | Khoa Cơ Khí | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 30
Toàn hệ thống 1138
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Máy tiện

  Kết cấu ụ động(02-11-2009)

Xem tiếp >>

  Các góc trên dao cắt(13-01-2009)

Xem tiếp >>

  Tiện ren trên ống(12-01-2009)

Xem tiếp >>

  Gia công bằng máy tiện CNC(12-01-2009)

Xem tiếp >>

  Tiện chi tiết bằng máy tiện CNC(12-01-2009)

Xem tiếp >>

  Tiện mayơ(08-12-2008)

Xem tiếp >>

  Gia công chi tiết trên máy tiện CNC(08-12-2008)

Xem tiếp >>

  Gia công chi tiết trên máy tiện CNC(08-12-2008)

Xem tiếp >>

  Gia công chi tiết trên máy tiện CNC(08-12-2008)

Xem tiếp >>

  Máy tiện CNC(08-12-2008)

Xem tiếp >>

  Máy tiện (08-12-2008)

Xem tiếp >>

  Giới thệu máy tiện(01-12-2008)

Xem tiếp >>

  Tiện chi tiết trục có đường kính nhỏ(01-12-2008)

Xem tiếp >>

  Giới thiệu máy tiện(01-12-2008)

Xem tiếp >>

Đc:Khoa Cơ Khí Công Nghệ - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email pddung (at) hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007