Phạm Đức Dũng

Trang chủ NLU | Khoa Cơ Khí | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 17
Toàn hệ thống 529
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Hàn

  Hàn điểm(02-04-2010)

Xem tiếp >>

  Hàn TIG(26-01-2010)

Xem tiếp >>

  Cong nghe han vo cau xe(13-01-2010)

Xem tiếp >>

  Công nghệ hàn cardan(13-01-2010)

Xem tiếp >>

  Hàn nối ống(13-01-2010)

Xem tiếp >>

  Hàn nối ống(13-01-2010)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật hàn tiếp xúc(13-01-2010)

Xem tiếp >>

  Hàn tiếp xúc(04-03-2009)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật hàn tiêếp xu(04-03-2009)

Xem tiếp >>

  Hàn tiếp xúc(04-03-2009)

Xem tiếp >>

  Hàn tiếp xúc(04-03-2009)

Xem tiếp >>

  Tổng quan về hàn(13-01-2009)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật hàn(03-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật hàn(03-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật hàn(03-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật hàn(03-12-2008)

Xem tiếp >>

Đc:Khoa Cơ Khí Công Nghệ - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email pddung (at) hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007