-------------Võ Văn Việt------------

Trang chủ NLU | Trang nhất | Sơ đồ trang | Bộ giáo dục và ĐT | Thời khóa biểu| Điểm thi | Bách khoa toàn thư VN | Tạp chí Xã hội học (ENGLISH) |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 407
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

International Real Estate Review banner

masthead_journal.gif (42810 bytes)

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi

  Điểm thi môn Xã hội học đại cương hk2 năm 2014-2015(08-07-2015)

<Xem điểm>

Xem tiếp >>

  Điểm thành phần môn Xã hội học ĐC HK1_2014-2015(27-12-2014)

 <Xem điểm>

Lưu ý: 

Để xem được file các bạn cần có phần mềm đọc được file .pdf.

Có thể download phần mềm tại địa chỉ:

 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Xác suất thống kê trong nghiên cứu khoa học(27-12-2014)

Xem ở 4 file sau:

<File 1>

<File 2>

<File 3>

<File 4>

 

Xem tiếp >>

  Điểm thành phần môn Kỹ năng giao tiếp HK1_2014-2015(25-11-2014)

 <Xem điểm>

Xem tiếp >>

  Điểm thành phần môn Kỹ năng giao tiếp (HK1_1314)(06-12-2013)

 <Xem điểm>

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn xã hội học đại cương lớp TC11QTTD (12-04-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn xã hội học đại cương học kỳ 1 năm học 2012-2013(24-01-2013)

 <Xem điểm>

Xem tiếp >>

  Điểm thi Xã hội học Đại cương học kỳ 2 năm học 2011-2012(02-05-2012)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lần 1 môn Xã hội học lớp TC07QLBN2(30-08-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Xã hội học đại cương_ HK 2 năm học 2010-2011(01-06-2011)

Xem tiếp >>

  Điểmt thi Xã hội học đại cương lớp TC08KE+QTLG(12-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Xã hội học đại cương lớp TC07TY(12-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Xã hội học đại cương lớp TC08KE(12-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Xã hội học đại cương lớp TC08QL(12-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Môn Xã hội học đại cương lớp DH07BVA_DH07BVB_DH07NHA_DH07NHB(11-12-2009)

<Xem điểm>

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Xã hội học đại cương_lớp TC05QLLD(08-10-2009)

Điểm thi Xã hội học đại cương lớp TC05QLLD <xem điểm>

Xem tiếp >>

  Điểm thi Xã hội học đại cương_Lớp TC04TYVL(26-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn Xã hội học đại cương_Lớp TC05KEBL(26-06-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại (lần 2) môn Anh văn chuyên ngành HK1_0809(25-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lần 2 môn Anh văn chuyên ngành lớp CD07CQ(25-02-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Môn xã hội học lớp TC04QLNT(30-12-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi các môn học giai đoạn đại cương học kỳ 1 năm học 2008-2009(25-12-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lần 1 môn Anh văn chuyên ngành lớp CD07CQ(24-12-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lần 2 môn Anh văn chuyên ngành lớp TC06QLQ9(23-12-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại môn Xã hội học (lần 1) HK1-0809(23-12-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi học lại (lần 2) môn Anh văn chuyên ngành HK3-0708(05-12-2008)

Xem tiếp >>

  Điểm thi (lần 1) môn Xã hội học đại cương HK1 năm học 2008-2009(04-12-2008)

Xem tiếp >>

Họ tên: Võ Văn Việt Đc: Email: vvviet$hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007