Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 16
Toàn hệ thống 677
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2009(05-06-2009)

 

Một số thông tin và hình ảnh về thảm họa môi trường

Thảm họa Môi trường và biện pháp khắc khục

Nhiễm độc Thủy ngân tại Minamata, Nhật Bản

 

 

Xem tiếp >>

  Lịch thảo luận(06-03-2009)

Sinh viên làm đề tài tốt nghiệp

Tháng 11/2008: Tiếp nhận Sinh viên làm đề tài tốt nghiệp

Tháng 12/2008: Định hướng nghiên cứu cho SV; hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu

Tháng 01/2009: Hoàn thành xong đề cương nghiên cứu của SV làm đề tài tốt nghiệp

Tháng 02/2009: 

- Chỉnh sửa và góp ý về đề cương nghiên cứu

- Nộp đề cương nghiên cứu của SV đến các Khoa (MT và TN, CNSH)

- Thực tập, báo cáo kết quả thực tập, chấm điểm thực tập

- Tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu

Tháng 03/2009:

- Báo cáo kết quả sơ bộ khóa luận tốt nghiệp

- Chỉnh sửa và bổ sung

 

Sinh viên làm chuyên đề

Tháng 12/2008: Hướng dẫn sinh viên làm chuyên đề môn học (Độc chất học Môi trường và PPNCKH Môi trường)

Tháng 01/2009: Sinh viên nộp đề cương chuyên đề, chỉnh sửa chuyên đề, thống nhất công việc phải thực hiện

Tháng 02/2009: Báo cáo chuyên đề lần 1

Tháng 03/2009: Báo cáo kết quả sơ bộ (báo cáo chuyên đề lần 2)

Tháng 04/2009: Báo cáo tổng kết các chuyên đề (báo cáo chuyên đề lần 3)

 

 

Xem tiếp >>

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007