Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 3777
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Tài liệu về Môi Trường(06-03-2009)

Air Monitoring for Toxic Exposures

Chemistry in the Marine Environment 2000

Environmental Chemistry - Water Treatment

Extraction Methods for Environmental Analysis

Hazardous Chemicals Handbook

Industrial Waste Treatment Handbook

Integrated Natural Resources Management of Coastal Fisheries - The Case of Nha phu Lagoon - Dissertation

Integrated Solid Waste Management EPA

Pesticides - A Toxic Time Bomb in Our Midst 2007

Phytoremedation New Technology 2006

Planing and Mangement for Sustainable Coastal Aquaculture Development

 

Xem tiếp >>

  Tài liệu Độc chất học Môi trường(18-12-2008)

A Textbook of Modern Toxicology, 3rd ed 2004

Pesticide Residues in Food and Drinking Water

The Pesticide Detox Towards a More Sustainable Agriculture 2005

Environmental Toxicology  (WinRAR) Download

Đường link đến các trang web có chứa nhiều thông tin về DIOXIN

http://www.ejnet.org/dioxin

Tài liệu về Kim loại nặng

Heavy metal toxicity

Heavy Metal Toxicity 2

Heavy Metals

Tài liệu về các phương pháp phân tích môi trường

Introduction to Environmental Analysis

 

Xem tiếp >>

  Tài liệu môn PPNCKH Môi trường(18-12-2008)

Wiley, Essentials Of Research Design And Methodology (2005)

An Overview of the Methodological Approach of Action Research

Introduction to Environmental Analysis

 

Xem tiếp >>

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007