Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 7
Toàn hệ thống 780
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Bài Báo(27-12-2008)

Cỏ vetiver: đa năng, đa dụng

Cỏ vetiver, một giải pháp sinh học mới trong xử lý nước thải

Đánh giá chất lượng nước của một số ao nuôi thủy sản

Khả năng làm sạch nước của một số loài thực vật thủy sinh

Xem tiếp >>

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007