Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 1071
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Publication(30-12-2008)

TOXICOLOGY IN VITRO

Arsenic (V) induces a fluidization of algal cell and liposome membranes

LANGMUIR

Liposome-Recruited Activity of Oxidized and Fragmented Superoxide Dismutase

ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY

Enzyme and Microbial Technology

MEMBRANE

Characterization of Ox-Fr-SOD

Metal SOD Modification

 

Xem tiếp >>

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007