Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 1164
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Bài Giảng(23-12-2008)

ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG

Bài giảng: Đã có giáo trình Độc chất học môi trường (tại VP. Khoa)

 

 Slide các bài giảng

Chương 9 (Slide bai giang) 

Chuong 8 (Slide bai giang)  

Chuong 7 (Slide bai giang)  

Chuong 6 (Slide bai giang)  

Chuong 5 (Slide bai giang)  

Chuong 4 (slide bai giang)  

Chuong 3 (slide bai giang) 

Chuong 2 (slide bai giang)  

Chuong 1 (slide bai giang)  

Để lấy bản in đen trắng, Sinh viên có thể tải các file bài giảng sau đây

Chuong 1; Chuong 2; Chuong 3; Chuong 4; Chuong 5.; Chuong 6; Chuong 7; Chuong 8; Chuong 9

Cơ chế gây độc của kim loại nặng

 

Seminar về arsenic

Arsenic và độc tính

Nhiễm arsenic ở Chepaizi (Trung Quốc)

Tài liệu đọc thêm

Bài giảng Độc học Môi trường (ThS. Đoàn Thị Hải Yến, Đại học Bách Khoa Hà Nội) chi tiết

Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề môn độc chất học môi trường

Hướng dẫn viết chuyên đề (Bản mẫu)

Chuyên đề tiêu biểu

Clo và hợp chất clo

Thuỷ ngân

Thuốc lá

 

 

 

Xem tiếp >>

  THỰC HÀNH ĐỘC CHẤT(14-02-2012)

NỘI DUNG THỰC HÀNH (TẠI ĐÂY)

 

Nội dung thực hành:

1. Kiểm tra các loại vật liệu có khả năng hấp thu arsen và kim loại nặng (Đồng, Chì, Thuỷ Ngân…)

2. Kiểm tra độc tính của một số độc chất (Fe, As, Xylen, ion Clo...) đối với sự phát triển của thực vật (rau mầm)

Các hóa chất đã có tại phòng thí nghiệm của Khoa, sinh viên chuẩn bị vật liệu như rau mầm, một số vật liệu có khả năng hấp thu arsen (cát, giấy, xơ dừa...ở PTN của Khoa đã có carbon hoạt tính).

Thời gian thực hành là 5 tuần

Trong quá trình thí nghiệm, Khoa có trang bị máy ảnh để SV có thể lưu hình ảnh quá trình cũng như kết quả thí nghiệm dùng để báo cáo.

Sinh viên làm báo cáo kết quả thí nghiệm khoảng 3-5 trang A4. Bài cáo cáo phải được nộp trước khi thi học kỳ

GVGD

TS. Lê Quốc Tuấn

KS. Nguyễn Nhật Huỳnh Mai

Xem tiếp >>

  Đề cương môn học(15-12-2008)

Xem tiếp >>

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007