Phạm Đức Dũng

Trang chủ NLU | Khoa Cơ Khí | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 10
Toàn hệ thống 1038
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Kỹ thuật đúc

  Khuôn thổi chai(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Mô phỏng quá trình đúc kim loại(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Mô phỏng quá trình đúc áp lực kim loại(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Mô phỏng quá trình đúc kim loại(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Mô phỏng quá trình đúc kim loại(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Mô phỏng quá trình đúc kim loại(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Mô phỏng quá trình đúc kim loại(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Mô phỏng quá trình đúc kim loại(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Mô phỏng quá trình đúc kim loại(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Mô phỏng quá trình đúc kim loại(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Mô phỏng quá trình đúc kim loại(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật làm khuôn(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật làm khuôn(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Mô phỏng quá trình đúc kim loại(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Mô phỏng quá trình đúc kim loại(16-12-2009)

Xem tiếp >>

  Đúc trong khuôn cát(22-10-2009)

Xem tiếp >>

  Đúc áp lực trong khuôn kim loại(26-02-2009)

Xem tiếp >>

  Đúc áp lực trong khuôn kim loại(26-02-2009)

Xem tiếp >>

  Đúc áp lực trong khuôn kim loại(26-02-2009)

Xem tiếp >>

  Đúc áp lực(26-02-2009)

Xem tiếp >>

  Đúc áp lực(26-02-2009)

Xem tiếp >>

  Đúc nhựa(26-02-2009)

Xem tiếp >>

  Đúc áp lực trong khuôn kim loại(26-02-2009)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật đúc thép(25-02-2009)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật đúc thép(25-02-2009)

Xem tiếp >>

  Qui trình đúc thép(25-02-2009)

Xem tiếp >>

  Qui trình đúc thép(25-02-2009)

Xem tiếp >>

  Qui trình chế tạo sản phẩm(25-02-2009)

Xem tiếp >>

  Đúc kim loại(24-02-2009)

Xem tiếp >>

  Quá trình đúc kim loại(24-02-2009)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật đúc nhôm(24-02-2009)

Xem tiếp >>

  Tại xưởng đúc(24-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật làm khuôn cát(24-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật đúc khuôn cát(24-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật đúc(24-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật đúc nhôm(24-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật đúc nhôm(24-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật đúc kim loại(24-12-2008)

Xem tiếp >>

  Đúc khuôn cát(24-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật đúc gang(16-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật đúc nhôm(16-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật đúc đồng(16-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật đúc gang(16-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật đúc gang(16-12-2008)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật đúc gang(16-12-2008)

Xem tiếp >>

Đc:Khoa Cơ Khí Công Nghệ - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email pddung (at) hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007