Phạm Đức Dũng

Trang chủ NLU | Khoa Cơ Khí | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 34
Toàn hệ thống 1292
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Truyền động cơ khí

  Truyền động cơ khí(04-11-2009)

Xem tiếp >>

  Truyền động cơ khí kết hợp nhiều bộ truyền(02-11-2009)

Xem tiếp >>

  Truyền động cơ khí kết hợp nhiều bộ truyền(02-11-2009)

Xem tiếp >>

  Truyền động đai qua hộp giảm tốc bánh răng(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Truyền động trực tiếp và gián tiếp(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Truyền động bánh răng nghiêng(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Truyền động cơ khí(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Truyền động cơ khí từ hộp giảm tốc đến bộ truyền đai (xích)(29-12-2008)

Xem tiếp >>

  Hệ truyền động cơ khí(29-12-2008)

Xem tiếp >>

Đc:Khoa Cơ Khí Công Nghệ - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email pddung (at) hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007