Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 12
Toàn hệ thống 479
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  THÔNG BÁO(03-01-2011)

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP SINH VIÊN VÀ KÝ GIẤY TỜ

Giấy giới thiệu đi thực tập sẽ được ký vào sáng thứ 3 (từ 7h30 đến 9h30). Nếu sinh viên không ký được vào thời gian đó, có thể bỏ vào hộp thư trước cửa phòng thầy và lên nhận lại giấy vào ngày kế tiếp.

 

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Xem tiếp >>

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007