Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 15
Toàn hệ thống 639
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Phương pháp phân tích VSV trong Môi trường(13-02-2009)

Một số phương pháp phân tích Vi sinh vật trong Môi trường

Giao trinh Thuc tap Vi Sinh Vat

 

Xem tiếp >>

  Hóa phân tích(09-02-2009)

Các phương pháp phân tích Hóa sinh

Bioanalytical Chemistry

Xem tiếp >>

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Trưởng Khoa

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0291, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007