-----------Thái Văn Hòa-----------

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 485
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Hỗ trợ trực tuyến qua Skype

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trắc địa công trình

  Nội dung thực hành Trắc địa công trình(21-12-2016)

Xem tiếp >>

  Tài liệu máy toàn đạc điện tử(13-07-2016)

Xem tiếp >>

  Bài giảng Trắc địa công trình(21-09-2015)

Xem tiếp >>

  Các dạng bài tập môn Trắc địa công trình(22-12-2015)

Xem tiếp >>

  Thông báo nội dung thực hành TĐCT(14-12-2015)

Xem tiếp >>

  Số liệu đo góc toàn vòng(21-09-2015)

Xem tiếp >>

Họ tên: Thái Văn Hòa Đc: Bộ môn Công nghệ Địa chính - Khoa Quản lý Đất đai & Bất Động sản Email: thaihoa@hcmuaf.edu.vn hoặc hoa.cndc@gmail.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007