Đặng Kiên Cường - Khoa Công nghệ Thông tin

Trang chủ NLU | FIT | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 391
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Kết quả thi của các lớp

  Điểm thi THĐC(23-06-2015)

Lớp DH14KM

Lớp DH13CC+CK

Xem tiếp >>

  HK1 năm học 2014-2015(04-03-2015)

Tin học Đại cương - Nhóm 12

Tin học Đại cương - Nhóm 5

Trí tuệ Nhân tạo - 207619

Xem tiếp >>

  Tổng hợp điểm: Nhóm 6 - Thứ 6 - TV202(04-07-2014)

Cập nhật lần 1 (04/07/2014)

Sinh viên có thể gửi phản hồi trong thời gian 01 tuần.

Xem tiếp >>

  Bảng điểm Tổng hợp (TC12TY)(09-04-2014)

Bảng điểm

Xem tiếp >>

  Bảng điểm (THDC) HK1 2013-2014(09-03-2014)

Xem tiếp >>

  Nhóm 17_Tối thứ 3_RD204(30-01-2014)

Tổng hợp điểm

Cập nhật ngày 30/1/2014

Cập nhật ngày 26/2/2014

Xem tiếp >>

  Lớp Thứ 2 (CT201) Nhóm 5(19-01-2014)

Băng điểm trong tập tin đính kèm

Ngày cập nhật: 19/1/2014

Cập nhật lần 2 (1/2/2014)

Cập nhật lần 3 (26/2/2014)

Xem tiếp >>

  Điểm tổng hợp - Lớp DH12DT(29-07-2013)

File điểm cập nhật lần 1

File điểm cập nhật lần 2

Ngày 29/7/2013

Xem tiếp >>

  Điểm tổng hợp - LớpDH12NY(27-07-2013)

File điểm

File điểm cập nhật lần 2

Cập nhật lần 1: Ngày 27/7/2013

Xem tiếp >>

  Điểm tổng hợp - Lớp CD12TH - Nhóm 2(23-07-2013)

File tổng hợp điểm

File Cập nhật lần 3

Cập nhật 23/7/2013. Sinh viên có yêu cầu gửi email cho giáo viên phụ trách trong thời gian 01 tuần.

Cập nhật lần 2: 25/7/2013

Cập nhật lần 3: 27/7/2013

Xem tiếp >>

  Điểm thi Lớp TC11TY(21-07-2013)

File Điểm

Cập nhật 21/7/2013

Xem tiếp >>

  Điểm thi Lớp LT12NT(21-07-2013)

File điểm

Cập nhật ngày21/7/2013

Xem tiếp >>

  Điểm quá trình:(08-06-2013)

TC11TY

LT12NT

Xem tiếp >>

  Lịch thi HK2 năm học 2012-2013 (môn THĐC)(14-05-2013)

Các bạn Sinh viên vui lòng xem Lịch thi trong tập tin đính kèm

Các chi tiết khác, có thể xem thêm tại web site của Khoa Công nghệ Thông tin: http://fit.hcmuaf.edu.vn/

Xem tiếp >>

  Bang diem (scan)(18-03-2013)

HK1-2012-2013

Xem tiếp >>

  Điểm thi môn TTNT(30-01-2013)

Điểm tổng hợp môn Trí tuệ Nhân tạo. Cập nhật ngày 30/1/2013.

Xem tiếp >>

  Điểm thi THĐC - Lớp thứ 5 - Nhóm 5(22-01-2013)

Các bạn sinh viên vui lòng kiểm tra điểm và cho ý kiến phản hồi (nếu có) trong thời gian 01 tuần, từ ngày 22/01/2013.

Điểm tổng hợp

Xem tiếp >>

  Điểm thi THDC - Lớp thứ 7 - Nhóm 7(21-01-2013)

Các bạn sinh viên vui lòng kiểm tra điểm và cho ý kiến phản hồi (nếu có) trong thời gian 01 tuần, từ ngày 21/01/2013.

Điểm tổng hợp

Xem tiếp >>

  Lich thi mon THDC(05-12-2012)

Các bạn sinh viên vui lòng xem lịch thi trong tập tin đính kèm (TẠI ĐÂY)

Xem tiếp >>

  Diem Tong hop Lop TC10TY(07-08-2012)

Sinh vien xem diem tai day (Yeu cau giai quyet thac mac duoc thuc hien tu ngay co diem den ngay 17/8/2012)

Xem tiếp >>

  Diem tong hop HK3(31-07-2012)

Yêu cầu xem xét các vấn đề thắc mắc được thực hiện từ 31/7/2012 đến 07/8/2012. Xem điểm tại đây

Xem tiếp >>

  Lop LT11NT(23-05-2012)

Bang Tong hop diem  data/dkcuong/file/THDC/2012/LT11NT_Post.xls

 

Xem tiếp >>

  Cập nhật Điểm(19-05-2012)

Ngày 19/05/2012

(2) data/dkcuong/file/THDC/2012/CapNhat19052012/THDC-HK2-2011-2012-Thu2-DH11GI(012)-PV225-Post.xls

(4/ data/dkcuong/file/THDC/2012/CapNhat19052012/THDC-HK2-2011-2012-Thu4-DH10GN_Post.xls

(6) data/dkcuong/file/THDC/2012/CapNhat19052012/THDC-HK2-2011-2012-Thu6-DH11NY_Post.xls

(8) data/dkcuong/file/THDC/2012/CapNhat19052012/THDC-HK2-2011-2012-Thu8-DH11QM_Post.xls

Xem tiếp >>

  Cap nhat diem thi (Lan 1 ngay 5/5/2012)(05-05-2012)

SV xem lai diem da duoc cap nhat.

(2) data/dkcuong/file/THDC/2012/THDC-HK2-2011-2012-Thu2-DH11GI(012)-PV225-Post.xls

(4)data/dkcuong/file/THDC/2012/THDC-HK2-2011-2012-Thu4-DH10GN_Post.xls

(6) data/dkcuong/file/THDC/2012/THDC-HK2-2011-2012-Thu6-DH11NY_Post.xls

(8) data/dkcuong/file/THDC/2012/THDC-HK2-2011-2012-Thu8-DH11QM_Post.xls

Xem tiếp >>

  Lop thu 8 DH11QM(30-04-2012)

Sinh viên tham khảo điểm tổng hợp. Yêu cầu, thắc mắc được giải đáp trong thời gian 07 ngày kể từ ngày có điểm trên mạng.

data/dkcuong/file/THDC-HK2-2011-2012-Thu8-DH11QM_Post.xls

 

Xem tiếp >>

  Lop Thu 6 DH11NY(30-04-2012)

Sinh viên tham khảo điểm tổng hợp. Yêu cầu, thắc mắc được giải đáp trong thời gian 07 ngày kể từ ngày có điểm trên mạng.

data/dkcuong/file/THDC-HK2-2011-2012-Thu6-DH11NY_Post.xls

 

Xem tiếp >>

  Lớp học thứ 4 (DH10GN)(27-04-2012)

Sinh viên tham khảo điểm tổng hợp. Yêu cầu, thắc mắc được giải đáp trong thời gian 07 ngày kể từ ngày có điểm trên mạng.

data/dkcuong/file/THDC-HK2-2011-2012-Thu4-DH10GN_Post.xls

 

Xem tiếp >>

  Lớp học thứ 2 (DH11GI), tiết 789 (PV225) 012 (TTTH)(26-04-2012)

Sinh viên tham khảo điểm tổng hợp. Yêu cầu, thắc mắc được giải đáp trong thời gian 07 ngày kể từ ngày có điểm trên mạng.

data/dkcuong/file/THDC/THDC-HK2-2011-2012-Thu2-DH11GI(012)-PV225-Post.xls

 

Xem tiếp >>

  Điểm thi Trỉ Tuệ Nhân tạo (HK1-2011-2012)(30-12-2011)

Sinh viên xem điểm tại đây

Xem tiếp >>

  Diem tong hop lop DH11BV(29-12-2011)

Sinh viên xem điểm, nếu có yêu cầu thì gửi email về Giảng viên phụ trách môn học (từ ngày 29/12/2011 đến ngày 05/01/2012.

31/12/2011: Cập nhật điểm: Nguyễn Thanh Phong, Phạm Lưu Luyến

Bảng điểm lớp DH11BV (Thứ hai TV202 tiết 789)

Xem tiếp >>

  Diem thi Lop DH11DT(28-12-2011)

Sinh viên xem điểm. Các yêu cầu xem xét có thể được tiến hành trong thời gian 01 tuần (từ ngày 28/12/2011 đến 04/01/2012 về địa chỉ Email của giảng viên phụ trách môn học

Bang Diem

Xem tiếp >>

  Diem tong hop Lop DH10AV (Thu 3 - PV323)(15-12-2011)

Sinh viên xem điểm. Các yêu cầu xem xét có thể được tiến hành trong thời gian 01 tuần (từ ngày 15/12 đến 22/12) về địa chỉ Email của giảng viên phụ trách môn học

Xem tiếp >>

  Bảng điểm Môn Trí tuệ Nhân tạo (Lớp DH09CD)(26-09-2011)

Xem tiếp >>

  HK1 2011-2012 Lớp thứ 3, 123-PV323, 456-TH (Cập nhật ngày 14/10/2011)(05-09-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm Thi Tin học Đại Cương (Địa chính Cà Mau)(09-08-2011)

Xem tiếp >>

  ĐIểm thi Lớp Nông Học 10(09-08-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi CSDL TC07QLBN(09-08-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm CSDL Lớp TC07QL Lần 2(28-06-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi THDC Lớp Thứ 5 Nhóm 7(31-05-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi THDC Lớp Thứ2 Nhóm 2(31-05-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm kiểm tra giữa kỳ (Thứ 2, thứ 5) Cập nhật ngày 23/3(07-03-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm bài tập(28-01-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi cơ sở dữ liệu (bổ sung)(20-01-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Cơ sở dữ liệu(19-01-2011)

Xem tiếp >>

  Điểm thi THDC HK1 2010-2011(17-01-2011)

Xem tiếp >>

  Bảng điểm giấy Lớp thứ 4 + thứ 6(07-01-2011)

Xem tiếp >>

  Tổng hợp điểm THDC Lớp thứ 6 (123456)(09-12-2010)

Xem tiếp >>

  Tổng hợp điểm THDC Lớp thứ 4 (123456)(08-12-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm tổng hợp Môn Cơ sở dữ liệu, HK2-2009-2010 - Lớp TC07QL(09-08-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm tổng hợp Môn HĐH Linux, HK3-2009-2010(06-08-2010)

Xem tiếp >>

  Tổng hợp điểm Lớp TC08TY(10-11-2005)

Xem tiếp >>

  Điểm tổng hợp Lớp LT09NT(23-11-2005)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kỹ thuật Hệ thống thông minh - DH07CD - Lần 1(28-05-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm Tổng hợp hết môn (THDC) của tất cả các lớp. Cập nhật 09:10 18.05.2010(11-05-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm 20% (Bài tập + Kiểm tra)(04-05-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi THDC - VHVL - 2009(03-02-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi THDC - Lớp CD09TH(28-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi THDC - Lớp DH09DT(28-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi THDC - Lớp DH09QL(27-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Cơ sở dữ liệu - Lớp CD08CQ(26-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi CSDL đại cương - Lớp DH08QL(25-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Cơ sở dữ liệu - Lớp DH07QL(25-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi THDC - Lớp DH08CD(25-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi CSDL - Lớp DH08DC(25-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi HDH Linux - Học lại - Học vượt(25-01-2010)

Xem tiếp >>

  Điểm thi HDH Linux - Lớp CD09TH(25-01-2010)

Xem tiếp >>

  ĐIểm thi THĐC Lớp TC05TYTG - Lần 1(02-10-2009)

Xem tiếp >>

  ĐIểm thi THĐC Lớp TC08NH - Lần 1(02-10-2009)

Xem tiếp >>

  ĐIểm thi THĐC Lớp TC05TYDT - Lần 1(01-10-2009)

Xem tiếp >>

  ĐIểm thi THĐC Lớp TC08QL - Lần 1(01-10-2009)

Xem tiếp >>

  ĐIểm thi Lần 2 - lớp Học lại (thi ngày 14/6/2009)(03-08-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi HDH1 - Lần 2 - Lớp DH07DT(01-07-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Kỹ thuật Hệ thống thông minh Lớp DH06CD(03-06-2009)

Xem tiếp >>

  Tổng hợp điểm môn Tin học ĐC và TH Ứng dụng - Lớp học lại(03-06-2009)

Xem tiếp >>

  ĐIểm thi THĐC Lớp DH08NL(28-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi HDH1 - Lớp DH07DT(28-05-2009)

Xem tiếp >>

  ĐIểm thi THĐC Lớp DH08GB(22-05-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lần 1 - THĐC - Lớp TC05TYTN(27-04-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lần 2 THDC lớp TC07KE(27-04-2009)

Xem tiếp >>

  Điểm thi lần 2 THDC lớp TC06QL(27-04-2009)

Xem tiếp >>

Ths. Đặng Kiên Cường Email:dkcuong (a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007