PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 862
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Nghiên cứu >> Đề tài - dự án đã thực hiện

  Các đề tài - chương trình tham gia(16-09-2009)

- Tham gia đề tài cấp nhà nước KX-08 trong các đề tài nhánh: Ổn định và nâng cao năng suất thuốc lá, Cải tạo và nâng cao độ phì trồng mía trên đất dốc Huyện Định Quán - Đồng Nai, đã nghiệm thu 1995 loại xuất sắc.
- Tham gia chương trình “Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai”.
- Tham gia chương trình “Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng”.
- Tham gia chương trình Quy hoạch sử dụng đất huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
- Tham gia chương trình Quy hoạch sử dụng đất huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
- Tham gia chương trình Quy hoạch sử dụng đất huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
- Tham gia các chương trình Quy hoạch sử dụng đất cấp xã một số xã trong huyện Thống Nhất, Long Khánh, Định Quán tỉnh Đồng Nai.
- Tham gia đề tài: “Khảo sát phân tích và đánh giá hệ thống canh tác nông lâm ngư kết hợp trong mô hình kinh tế hộ ở vùng ngập lũ đồng bằng Sông Cửu Long“ đã nghiệm thu tháng 8 năm 2000, loại khá.

Xem tiếp >>

  Các đề tài - dự án đã thực hiện(16-09-2009)

- Chủ nhiệm đề tài: “ Nghiên cứu sản xuất rau an toàn TP. Biên Hòa – Đồng Nai ”, đề tài Sở Khoa Học Công nghệ & Môi trường tỉnh Đồng Nai, đã nghiệm thu 1999, loại xuất sắc.

- Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: “ Xác định nhu cầu N, P, K cho các giống thuốc lá vàng trồng trên đất xám bạc màu Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh ”. Mã số: B96-21-08. Đề tài đã nghiệm thu năm 2001, loại tốt.

- Chủ nhiệm đề tài cấp bộ: “ Xác định ảnh hưởng việc sử dụng phân hữu cơ từ nguồn gia súc gia cầm nuôi từ thức ăn tổng hợp đến môi trường đất và cây trồng “. Mã số: B99-21-48. Đề tài đã hoàn tất sẽ nghiệm năm 2002, loại tốt.

- Chủ trì thực hiện dự án: “ Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm phát huy tiềm năng sẵn có tại xã nông nghiệp miền núi: Xã Ngọc Định – Huyện Định Quán, Đồng Nai. Đã nghiệm thu tại Hội đồng Khoa học Công nghệ cấp nhà nước ngày 16/04/2002, đạt loại khá.

- Chủ trì thực hiện dự án: “ Ap dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi xã Sùng Nhơn – Huyện Đức Linh, Bình Thuận. Đã nghiệm thu tại Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh 03/2002, loại xuất sắc

Xem tiếp >>

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng - Đc:Ban Giám Hiệu - ĐH Nông Lâm TP.HCM - ĐTCQ:08-38963347 Email: hunght(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007