PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 2249
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Hướng nghiên cứu

  Hướng nghiên cứu(16-09-2009)

- Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng các loại cây trồng: rau, bắp, thuốc lá, bông vải…(đề tài cấp bộ, các đề tài hướng dẫn sinh viên và học viên cao học.
- Nghiên cứu sản xuất rau an toàn (đề tài Sở Khoa Học Công nghệ & Môi trường Đồng Nai).
- Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến môi trường đất, và chất lượng nông sản (đề tài cấp bộ).
- Nghiên cứu các vấn đề về phát triển nông thôn: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, Quy hoạch phát triển nông thôn, đánh giá tiềm năng đất, nước, cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng (đề tài cấp tỉnh, hướng dẫn đề tài cao học).
- Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất…(các dự án Nhà nước về Phát triển Nông thôn miền núi)
Các hướng nghiên cứu này tập trung trong các đề tài nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật; các đề tài hướng dẫn sinh viên đại học, học viên cao học.

Xem tiếp >>

PGS. TS. Huỳnh Thanh Hùng - Đc:Ban Giám Hiệu - ĐH Nông Lâm TP.HCM - ĐTCQ:08-38963347 Email: hunght(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007