Phạm Đức Dũng

Trang chủ NLU | Khoa Cơ Khí | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 56
Toàn hệ thống 849
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Vẽ hình chiếu trục đo(19-03-2010)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu trục đo(19-03-2010)

Xem tiếp >>

  phương pháp vẽ hình chiếu cơ bản(19-03-2010)

Xem tiếp >>

  Phương pháp vẽ hình chiếu cơ bản(04-01-2010)

Xem tiếp >>

  Phương pháp vẽ với dụng cụ vẽ(04-01-2010)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình phối cảnh(04-01-2010)

Xem tiếp >>

  Vẽ 3 hình chiếu(21-12-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu trục đo(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu trục đo(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu trục đo(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu trục đo(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu trục đo(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu trục đo(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ vòng tròn trong hình chiếu trục đo(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu trục đo(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu trục đo(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu trục đo từ 3 hình chiếu(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ 3 hình chiếu(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình cắt và mặt cắt(02-11-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu(02-11-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu(28-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu(28-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu thứ ba(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu trục đo từ 3 hình chiếu(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu thứ ba(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu thứ ba(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu thứ ba(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu thứ ba(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu thứ ba(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu thứ ba(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu thứ ba(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu thứ ba(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu thứ ba(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu thứ ba(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình cắt(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình cắt(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu(23-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu(22-10-2009)

Xem tiếp >>

  Sử dụng dụng dụ vẽ(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Phương pháp vẽ hình chiếu cơ bản(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Phương pháp vẽ hình chiếu cơ bản(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Cách sử dụng dụng cụ vẽ(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Cách sử dụng dụng cụ vẽ(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Cơ bản về hình chiếu vuông góc(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hình chiếu trục đo(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Cơ bản về hình chiếu vuông góc(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Phương pháp vẽ hình chiếu cơ bản(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Phương pháp vẽ hình chiếu cơ bản(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Phương pháp vẽ hình chiếu cơ bản(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Cách vẽ hình chiếu trục đo(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Phương pháp vẽ hình chiếu cơ bản(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Phương pháp vẽ hình chiếu cơ bản(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Dụng cụ vẽ(21-10-2009)

Xem tiếp >>

  Hình chiếu phẳng(20-10-2009)

Xem tiếp >>

  Phương pháp vẽ hình chiếu cơ bản(20-10-2009)

Xem tiếp >>

  Hình chiếu phẳng(19-10-2009)

Xem tiếp >>

  Hình chiếu của đường thẳng(19-10-2009)

Xem tiếp >>

  Hình chiếu phẳng(19-10-2009)

Xem tiếp >>

  Triển khai hình chiếu(19-10-2009)

Xem tiếp >>

  Hình chiếu phẳng(19-10-2009)

Xem tiếp >>

Đc:Khoa Cơ Khí Công Nghệ - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email pddung (at) hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007