Phạm Đức Dũng

Trang chủ NLU | Khoa Cơ Khí | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 27
Toàn hệ thống 503
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Hướng dẫn vẽ vật thể(26-03-2010)

Xem tiếp >>

  Vẽ hệ thống đường ống(26-03-2010)

Xem tiếp >>

  Vẽ hệ thống đường ống(26-03-2010)

Xem tiếp >>

  Vẽ hệ thống đường ống(26-03-2010)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(22-03-2010)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(22-03-2010)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(22-03-2010)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(18-03-2010)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(18-03-2010)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật vẽ 3D(04-01-2010)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật vẽ 3D(04-01-2010)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật vẽ 3D(04-01-2010)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật vẽ 3D(04-01-2010)

Xem tiếp >>

  Ứng dụng lệnh revolve(04-01-2010)

Xem tiếp >>

  Lệnh chamfer(08-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Làm việc với lệnh orbit(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ khối vỏ mỏng (surface) cơ bản trong AutoCAD 2009(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ khối vỏ mỏng (surface) cơ bản trong AutoCAD 2009(04-12-2009)

Xem tiếp >>

  Kết cấu nắp hộp giảm tốc(02-12-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo hình 3D(30-11-2009)

Xem tiếp >>

  Lệnh fillet trong 3D(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Quan sát vật thể(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ hệ thống 3D(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Thực hiện lệnh fillet trong AutoCAD 3D(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Tháo lắp thiết bị trong AutoCAD 3D(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Cách tạo vật thể trong AutoCAD 3D(06-11-2009)

Xem tiếp >>

  Ứng dụng AutoCAD 3D vẽ nhà xưởng(02-11-2009)

Xem tiếp >>

  Ứng dụng AutoCAD 3D vẽ quạt trần(02-11-2009)

Xem tiếp >>

  Ứng dụng AutoCAD 3D(02-11-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ mô hình khối rắn trong AutoCAD 3d 2010(02-11-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ vỏ mỏng (sufface) cơ bản trong AutoCAD 2010(02-11-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ 3D bằng surface(30-10-2009)

Xem tiếp >>

  Vẽ lò xo 3D(30-10-2009)

Xem tiếp >>

  Tạo vật thể 3D(30-10-2009)

Xem tiếp >>

  Lắp ráp chi tiết 3D(30-10-2009)

Xem tiếp >>

  Mô phỏng khối rắn(30-10-2009)

Xem tiếp >>

  Hướng dẫn vẽ AutoCAD 3D(29-10-2009)

Xem tiếp >>

  Hướng dẫn vẽ AutoCAD 3D(28-10-2009)

Xem tiếp >>

Đc:Khoa Cơ Khí Công Nghệ - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email pddung (at) hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007