Phạm Đức Dũng

Trang chủ NLU | Khoa Cơ Khí | Trang nhất | Sơ đồ trang |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 21
Toàn hệ thống 1739
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

 

  Vật liệu gốm kim loại(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Vật liệu gốm kim loại(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Vật liệu gốm kim loại(23-02-2010)

Xem tiếp >>

  Tôi cao tần thanh mỏng(05-11-2009)

Xem tiếp >>

  Tôi cao tần(05-11-2009)

Xem tiếp >>

  Tôi cao tần khối chữ nhật(05-11-2009)

Xem tiếp >>

  Tôi cao tần(05-11-2009)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật cao tôi tần(05-11-2009)

Xem tiếp >>

  Tôi cao tần(05-11-2009)

Xem tiếp >>

  Giản đồ sắt - carbon(05-11-2009)

Xem tiếp >>

  Nhiệt luyện thép(05-11-2009)

Xem tiếp >>

  Khái niệm về nhiệt luyện(05-11-2009)

Xem tiếp >>

  Nhiệt luyện cổ trục khuỷu(04-11-2009)

Xem tiếp >>

  Nhiệt luyện trục bằng tôi cao tần(04-11-2009)

Xem tiếp >>

  Kỹ thuật tôi cao tần(04-11-2009)

Xem tiếp >>

  Nhiệt luyện chốt bằng tôi cao tần(04-11-2009)

Xem tiếp >>

  Nhiệt luyện bánh răng trong dầu(04-11-2009)

Xem tiếp >>

  Nhiệt luyện bánh răng(04-11-2009)

Xem tiếp >>

  Nhiệt luyện chi tiết trong dầu(04-11-2009)

Xem tiếp >>

  Nhiệt luyện chi tiết trong dầu(04-11-2009)

Xem tiếp >>

  Phương pháp nhiệt luyện(04-11-2009)

Xem tiếp >>

  Tôi cao tần bánh xích(04-11-2009)

Xem tiếp >>

Đc:Khoa Cơ Khí Công Nghệ - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email pddung (at) hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007