Ho va ten

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 2647
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

Trả lời trực tuyến

( Xem trả lời)

Họ tên :
 
Địa chỉ email

Nội dung

Nhập ký tự số của dãy : hai sáu không ba *

Có phải bạn muốn hỏi:

Lưu ý:
- Gõ chữ có dấu tiếng Việt - điều chỉnh kiểu gõ ở góc dưới bên phải màn hình.
- Địa chỉ email hoặc nickname ghi thật chính xác và có dấu @ - để nhận được câu trả lời qua email hoặc tin nhắn.

Xem danh sách các câu trả lời


Tổng số câu hỏi:0 / trả lời 0

Ngo Ba Duy, DVM Department of Veterinary Biosciences Faculty of Animal Sciences and Veterinary Medicine Nong Lam University Ho Chi Minh City Address: Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam Email: duy.ngoba(at)hcmuaf.edu.vn Cell phone: + 84 9043 8273 7

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007