CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 680
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3- RD201

Điểm tổng kết

 

     
 
    Tài chính tiền tệ  RD201          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đ.thi Đtkết
9 11123255 Vilayson Bouleth DH11KE     0.0
47 12120300 Nguyễn Linh Tâm DH12KM 3.5 2 5.5
30 12120475 Trần Ngọc Bình Minh DH12KM 3.5 2 5.5
2 13120001 Phan Thị An DH13KM 3.6 5.5 9.1
1 13120003 Nguyễn Thị Nhân ái DH13KT 3.5 5 8.5
6 13120005 Tô Thị Hồng ánh DH13KT 3.5 5.5 9.0
8 13120006 Nguyễn Quốc Bảo DH13KT 3.7 5 8.7
11 13120010 Phạm Hoàng Chương DH13KT 3.7 4 7.7
17 13120043 Bùi Văn Huơng DH13KM 3.5 4 7.5
19 13120044 Nguyễn Tài Huy DH13KT 3.9 5.5 9.4
22 13120052 Phạm Đăng Khoa DH13KT 3.7 2 5.7
26 13120055 Lưu Gia Linh DH13KT 3.5 5.5 9.0
37 13120069 Trương Thị Phương Nhi DH13KM 3.6 5.5 9.1
40 13120071 Nguyễn Thị Cẩm Nhung DH13KM 3.6 4.5 8.1
41 13120074 Đặng Thị Oanh DH13KM 3.6 4 7.6
45 13120087 Trần Văn Quý DH13KM 3.6 5 8.6
48 13120089 Lê Ngọc Giang Thanh DH13KM 3.5 4.5 8.0
52 13120098 Huỳnh Thị Thơm DH13KT 3.7 5.3 9.0
58 13120105 Hoàng Thị Hà Trang DH13KT 3.7 5.5 9.2
35 13120127 Lâm Thị Thanh Nguyên DH13KT 3.1 5 8.1
4 13120144 Nguyễn Thị Kim Anh DH13KT 4.0 3.5 7.5
5 13120145 Phùng Thế Anh DH13KT 1.0 1.5 2.5
12 13120167 Nguyễn Võ Mỹ Dung DH13KT 3.8 5.2 9.0
15 13120196 Nguyễn Nhựt Hào DH13KM 3.5 4 7.5
20 13120223 Đặng Thị Lệ Huyền DH13KM 3.5 4.5 8.0
23 13120255 Dương Hoàng Kim DH13KT 3.8 4.5 8.3
33 13120296 Đoàn Nguyên Phi Ngân DH13KT 3.8 5 8.8
34 13120303 Hà Thị Ngoan DH13KM 3.6 3 6.6
36 13120315 Phạm Thị Minh Nguyên DH13KM 3.5 5.5 9.0
39 13120330 Nguyễn Mai Huỳnh Như DH13KT 3.7 5.5 9.2
42 13120345 Nguyễn Như Phương DH13KM 3.8 5 8.8
49 13120375 Đỗ Thị Thanh Thảo DH13KT 3.7 5.3 9.0
50 13120382 Võ Phương Thảo DH13KM 3.5 5 8.5
53 13120408 Phan Trần Anh Thư DH13KM 1.0 1.5 2.5
57 13120431 Nguyễn Hoài Mai Trâm DH13KM 3.1 2 5.1
68 13120477 Đỗ Hoàng Thùy Vy DH13KT 3.7 3 6.7
51 13120499 Nguyễn Võ Như Thảo DH13KM 3.5 5.5 9.0
69 13120500 Vũ Ngọc Thảo Vy DH13KT 3.7 5 8.7
28 13122082 Nguyễn Thị Loan DH13QT 3.6 4 7.6
54 13122176 Trần Thị Thưởng DH13QT 3.6 6 9.6
61 13122210 Lê Thị Tuyết DH13QT 3.6 4.5 8.1
7 13122241 Nguyễn Đình Bằng DH13TM 3.8 4 7.8
29 13122324 Bùi Thành Luân DH13TM     0.0
59 13122413 Phạm Minh Thu Trang DH13QT 3.6 4 7.6
18 13123057 Đặng Thị Hương DH13KE 3.5 5.5 9.0
25 13123065 Trương Thị Lân DH13KE 3.5 5 8.5
55 13123152 Cao Thị Thủy DH13KE 1.7 3.5 5.2
10 13155001 Nguyễn Thị Bích Chi DH13KN 3.6 5 8.6
32 13155022 Dương Thị Thanh Nga DH13KN 3.7 4.5 8.2
3 13155049 Lữ Thị Thúy An DH13KN 3.7 3.3 7.0
13 13155092 Nguyễn Thị DH13KN 3.6 4.5 8.1
14 13155096 Trần Thị Thanh Hằng DH13KN 3.6 4.5 8.1
16 13155114 Nguyễn Thị Thanh Hồng DH13KN 3.6 4 7.6
21 13155117 Bùi Thị Huyền DH13KN 3.6 5.5 9.1
27 13155150 Nguyễn Thị Phương Linh DH13KN 3.7 5.5 9.2
31 13155165 Nguyễn Thị Thúy DH13KN 3.7 5.5 9.2
38 13155192 Nguyễn Thị Tú Nhi DH13KN 2.9 5 7.9
43 13155219 Ngô Minh Phương DH13KN 3.6 2 5.6
56 13155263 Huỳnh Thị Thu Thủy DH13KN 3.7 5 8.7
62 13155295 Nguyễn Thị Tuyết DH13KN 3.6 4.5 8.1
63 13155301 Nguyễn Lê Ngọc Uyên DH13KN 3.8 3.5 7.3
64 13155302 Nguyễn Thị Xuân Uyên DH13KN 3.7 5 8.7
66 13155306 Đỗ Ngọc Tường Vi DH13KN 3.7 5.5 9.2
67 13155311 Nguyễn Hữu Vương DH13KN 3.2 4 7.2
24 13363137 Trần Thị Lan CD13CA 3.6 5.5 9.1
44 13363238 Phạm Hồng Phượng CD13CA 3.6 5.4 9.0
60 13363325 Nguyễn Thị Mai Trang CD13CA 3.6 2.5 6.1
65 13363364 Nguyễn Thị Phượng Uyên CD13CA 3.6 3.5 7.1
46 14155103 Đỗ Hữu Tài DH14KN 3.6 5 8.6
 
     

 

Số lần xem trang : 1164
Nhập ngày : 24-02-2016
Điều chỉnh lần cuối : 21-06-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Danh sách kiến tập thống kê chuyên ngành lớp DH13KN(24-03-2016)

  Danh sách kiến tập thống kê định lượng lớp DH14KT&14KN(21-03-2016)

  Lớp kinh tế sản xuất ứng dụng - thứ 83 - TV101(29-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 82 - RD104(29-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 8 - RD104(28-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 72 - RD204(28-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 71 - RD204(28-02-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - PV223(24-02-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - RD201(24-02-2016)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007