CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 7
Toàn hệ thống 426
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 71 - RD204

Điểm tổng kết

     
 
  Kinh tế vĩ mô 1 -RD204        
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đtkết
33 13120280 Hoàng Thị DH13KM 3.8 5 8.8
42 14121073 Nguyễn Thị ái Nha DH14PT 3.8 5.5 9.3
46 14123061 Ngô Đình Quỳnh Như DH14KE 1.0 1 2.0
2 15120009 Nguyễn Thị Kim Anh DH15KM 3.8 5.5 9.3
8 15120015 Lê Thị Ngọc Diễm DH15KM 3.8 5.2 9.0
14 15120038 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH15KM 3.8 5 8.8
19 15120058 Đào Thị Bích Hồng DH15KM 3.7 5 8.7
20 15120067 Nguyễn Ngọc Mỹ Hương DH15KM 3.8 4 7.8
27 15120076 Lê Xuân Khang DH15KM   0 0.0
34 15120093 Võ Thị Xuân Nga DH15KM 3.7 5 8.7
40 15120105 Võ Duy Nguyên DH15KM 3.8 5 8.8
45 15120115 Trần Nguyễn Thanh Nhi DH15KM     0.0
47 15120128 Trần Thanh Phong DH15KM 3.8 4 7.8
50 15120134 Ngụy Thị Mỹ Phương DH15KM 4.2 5.5 9.7
52 15120138 Võ Thị Xuân Quang DH15KM 3.2 5 8.2
54 15120149 Nguyễn Hồng Sơn DH15KM   0 0.0
60 15120162 Trần Nhật Phương Thảo DH15KM 3.7 5 8.7
62 15120166 Nguyễn Thị Thiêu DH15KM 3.7 5.3 9.0
63 15120171 Trần Thị Thu DH15KM 2.8 5.5 8.3
64 15120176 Nguyễn Lê Hoài Thương DH15KM 3.7 5.5 9.2
68 15120184 Lý Mỹ Trâm DH15KM 3.3 2.5 5.8
74 15120196 Phan Hữu Trí DH15KM 3.7 4.5 8.2
78 15120211 Trần Thùy Vân DH15KM 3.8 4.5 8.3
3 15121001 Trần Huỳnh Anh DH15PT 3.8 5 8.8
44 15121040 Mai Đức Nhân DH15PT 0.8 0.5 1.3
4 15122004 Lê Thị Vân Anh DH15QT 3.9 3.5 7.4
5 15122012 Phan Trung Bảo DH15QT   2 2.0
6 15122024 Nguyễn Xuân Đạt DH15QT 3.6 5.5 9.1
7 15122026 Văn Tiến Đạt DH15TC   1 1.0
11 15122035 Lê Nguyễn Minh Duy DH15QT 3.6 2.5 6.1
12 15122041 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH15TM 3.5 4.5 8.0
15 15122049 Bùi Thị Thu Hiền DH15TM 3.8 4 7.8
16 15122053 Phạm Thị Ngọc Hiền DH15TC 3.6 5.5 9.1
25 15122082 Đặng Diệu Kha DH15TC 3.8 5.2 9.0
26 15122084 Phan Thị Tuyết Kha DH15TM 3.5 6 9.5
28 15122095 Đỗ Văn Lâm DH15QT 2.6 3.5 6.1
35 15122124 Đèo Thị Kim Ngân DH15TC 2.6 3.5 6.1
36 15122127 Lê Thị Kim Ngân DH15TM 3.5 3.5 7.0
41 15122136 Đinh Thị Kiều Nguyệt DH15TM 3.5 4 7.5
43 15122138 Tô Thanh Nhã DH15TC 3.1 2 5.1
49 15122161 Nguyễn Thị Phụng DH15TM 3.5 4.5 8.0
55 15122185 Tạ Ngọc Sơn DH15TM 3.8 3 6.8
61 15122198 Trương Anh Thiện DH15QT 3.6 2 5.6
67 15122209 Nguyễn Thị Hồng Thủy DH15QT 3.8 5 8.8
65 15122213 Vũ Ngọc Thúy DH15TM 3.3 5.5 8.8
69 15122232 Nguyễn Đổ Thiên Trân DH15TM 3.5 5.5 9.0
75 15122245 Lê Thị Tú Trinh DH15TC 3.6 5 8.6
76 15122253 Nguyễn Phú Trung DH15TC 1.0 1.5 2.5
77 15122263 Lê Huỳnh Minh Uyên DH15TM 3.5 3.5 7.0
80 15122277 Lê Thị Tường Vy DH15TM 3.5 4 7.5
1 15123001 Nguyễn Thị An DH15KE 3.8 6 9.8
13 15123017 Nguyễn Thị Thu Duyên DH15KE 3.8 4.5 8.3
18 15123026 Nguyễn Thị Hoa DH15KE 3.8 3 6.8
21 15123028 Bùi Thị Lệ Hương DH15KE 4.0 5.5 9.5
22 15123030 Trần Thị Hương DH15KE 3.8 3.5 7.3
23 15123033 Nguyễn Thị Kim Huyên DH15KE 3.8 3 6.8
29 15123037 Phạm Thị Phương Lành DH15KE 3.8 5 8.8
30 15123038 Lâm Thị Kim Liên DH15KE 3.8 5.5 9.3
32 15123047 Võ Gia Lộc DH15KE 3.8 5.5 9.3
37 15123054 Nguyễn Thị Thu Ngân DH15KE 3.8 5.5 9.3
39 15123056 Trần Vĩnh Nghi DH15KE 3.8 5.2 9.0
51 15123070 Nguyễn Thị Diễm Phương DH15KE 3.8 5.5 9.3
53 15123074 Nguyễn Thị Quý DH15KE 3.8 5.5 9.3
56 15123077 Huỳnh Thị Thanh Tâm DH15KE 3.8 3.5 7.3
57 15123078 Lê Thị Thanh Tâm DH15KE 3.8 6 9.8
58 15123082 Hoàng Thị Ngọc Thành DH15KE 3.8 5.2 9.0
66 15123095 Nguyễn Thu Thùy DH15KE 3.8 5.2 9.0
70 15123103 Đinh Thị Huyền Trân DH15KE 3.8 5.2 9.0
71 15123104 Trần Thị Huyền Trân DH15KE 1.0 1 2.0
72 15123109 Nguyễn Thị Trang DH15KE 3.3 5 8.3
73 15123111 Phạm Thị Thùy Trang DH15KE 3.8 5.2 9.0
79 15123121 Hoàng Thị Vui DH15KE 3.8 5 8.8
9 15124045 Lê Châu Huỳnh Đức DH15QD 3.4 4.6 8.0
10 15124052 Trần Văn Dũng DH15QLB     0.0
17 15124086 Nịnh Thị Hiền DH15QLB   1.5 1.5
24 15124117 Huỳnh Thị Thanh Huyền DH15QD 3.3 4.7 8.0
31 15124139 Đinh Thị Mỹ Linh DH15TB 1.9 2 3.9
38 15124177 Đoàn Thị Ngân DH15QLA 3.8 4 7.8
48 15124223 Phạm Thiên Phú DH15QD 3.3 2.5 5.8
59 15124266 Ngô Đức Thành DH15QD 2.1 2 4.1
 
     


 

Số lần xem trang : 1016
Nhập ngày : 28-02-2016
Điều chỉnh lần cuối : 15-06-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Danh sách kiến tập thống kê chuyên ngành lớp DH13KN(24-03-2016)

  Danh sách kiến tập thống kê định lượng lớp DH14KT&14KN(21-03-2016)

  Lớp kinh tế sản xuất ứng dụng - thứ 83 - TV101(29-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 82 - RD104(29-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 8 - RD104(28-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 72 - RD204(28-02-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - PV223(24-02-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - RD201(24-02-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3- RD201(24-02-2016)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007