CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 403
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 72 - RD204

Điểm tổng kết

 

     
 
    Kinh tế vĩ mô 1 - RD 204          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đtkết
72 13116776 Nguyễn Thị Hồng Vi DH13KS 1.0 1.5 2.5
1 15120005 Hoàng Ngọc Ẩn DH15KM 4.0 4 8.0
2 15120008 Nguyễn Hồng Mỹ Anh DH15KT 3.9 4.5 8.4
3 15120010 Nguyễn Thị Vân Anh DH15KM 3.9 3.5 7.4
8 15120013 Trần Thị Anh Đào DH15KM 4.0 5.5 9.5
9 15120014 Nguyễn Võ Tiến Đạt DH15KM 3.9 4.5 8.4
12 15120024 Nguyễn Thị Thùy Dương DH15KM 3.9 4.5 8.4
13 15120026 Đặng Thị Tường Duy DH15KM 4.0 5.5 9.5
14 15120031 Mai An Gin DH15KM 3.5 4 7.5
15 15120032 Đoàn Quang DH15KM 3.5   3.5
16 15120033 Nguyễn Huỳnh Thúy DH15KM 3.6 4.5 8.1
19 15120042 Lê Thị Mỹ Hạnh DH15KM 4.1 2 6.1
21 15120046 Hồ Thị Diệu Hiền DH15KM 3.9 5.1 9.0
22 15120047 Lê Hồ Ngọc Hiền DH15KM 3.8 4 7.8
25 15120062 Trần Ngọc Hùng DH15KM 1.0 1 2.0
26 15120070 Nguyễn Thị Hường DH15KM 3.9 3.5 7.4
33 15120079 Nguyễn Thị Thanh Kiều DH15KM 1.0 0.5 1.5
37 15120102 Phan Thị Thúy Ngọc DH15KM 3.9 5.5 9.4
39 15120117 Đặng Thị Nhơn DH15KM 3.9 4.1 8.0
40 15120118 Đặng Nguyễn Huỳnh Như DH15KM 3.9 5.5 9.4
41 15120119 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH15KM 3.8   3.8
43 15120125 Dương Ngọc Phát DH15KM 3.9 3.5 7.4
44 15120133 Lê Văn Phương DH15KM 3.9 3.5 7.4
47 15120145 Trần Thúy Quỳnh DH15KM 1.0 0.5 1.5
48 15120147 Nguyễn Thanh Sang DH15KM 1.0 1.5 2.5
49 15120150 Nguyễn Thanh Sơn DH15KM 0.5 0.5 1.0
51 15120155 Nguyễn Song Thắng DH15KM 3.3 2 5.3
52 15120158 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH15KM 3.9 3.1 7.0
55 15120173 Cao Thị Minh Thư DH15KM 3.5 2.5 6.0
56 15120177 Nguyễn Thị Lệ Thương DH15KM 3.9 5.1 9.0
58 15120181 Lê Thị Thủy Tiên DH15KM 3.9 3 6.9
62 15120190 Huỳnh Thị Thu Trang DH15KM 4.0 5.5 9.5
63 15120193 Nguyễn Thiên Trang DH15KM 3.8 3.5 7.3
68 15120203 Lưu Thị Cẩm DH15KM 3.9 3.5 7.4
70 15120209 Thái Thị Tuyết DH15KT 3.9 3.1 7.0
74 15120217 Huỳnh Bá Vinh DH15KM 0.7 4 4.7
75 15120219 Phạm Trần Thảo Vy DH15KM 0.5 0.5 1.0
78 15120220 Phạm Thị Xoan DH15KM 1.0 1.5 2.5
24 15121026 Hà Ngọc Huế DH15PT 3.7 4 7.7
67 15121059 Nguyễn Ngọc Trường DH15PT   1 1.0
4 15122003 Lê Thị Ngọc Anh DH15QT 3.6 3.5 7.1
5 15122007 Trần Thị Kim Anh DH15QT 3.1 4 7.1
6 15122011 Mai Xuân Bảo DH15QT 3.6 4.5 8.1
18 15122042 Lê Thúy Hằng DH15TC 3.6 4.5 8.1
28 15122077 Nguyễn Thị Thu Huyền DH15TM 2.6 5.5 8.1
42 15122154 Hồ Thị Tuyết Nhung DH15TM 4.0 5.5 9.5
50 15122184 Nguyễn Hoàng Sơn DH15QT 3.6 4.5 8.1
54 15122201 Đặng Thị Xuân Thu DH15QT 3.6 5.5 9.1
57 15122216 Trương Thị Thu Thủy DH15TC 3.8 5.2 9.0
59 15122218 Đoàn Thị Bích Tiên DH15QT 3.6 3.5 7.1
60 15122222 Bùi Ngọc Tình DH15QT 3.7 4.5 8.2
64 15122234 Đinh Thị Thùy Trang DH15TM 3.7 5 8.7
65 15122239 Cao Quốc Trí DH15QT 3.6 3 6.6
66 15122249 Nguyễn Thị Nhật Trúc DH15TM 4.0 4 8.0
71 15122264 Lê Thu Uyên DH15TM 3.5 2 5.5
73 15122272 Lê Thảo Viên DH15QT 3.6 5.5 9.1
80 15122281 Nguyễn Thị Hải Yến DH15TM 2.8 3.5 6.3
7 15123007 Võ Như Bình DH15KE 3.8 3 6.8
10 15123014 Nguyễn Thị Kim Dung DH15KE 3.9 6 9.9
17 15123023 Trần Gia Hân DH15KE 3.9 5.1 9.0
20 15123025 Nguyễn Thị Hạnh DH15KE 4.0 5.5 9.5
27 15123032 Nguyễn Quang Huy DH15KE 4.0 4.5 8.5
29 15123034 Đào Thị Huyền DH15KE 3.9 2 5.9
31 15123035 Trần Văn Kết DH15KE 4.0 5 9.0
35 15123049 Nguyễn Thị Tuyết Mai DH15KE 3.9 2.5 6.4
36 15123053 Lý Hoài Nam DH15KE 3.8 4 7.8
45 15123071 Phan Thị Yến Phương DH15KE 4.0 5.5 9.5
46 15123073 Nguyễn Thị Bích Phượng DH15KE 3.8 5.2 9.0
53 15123084 Nguyễn Thị Bích Thảo DH15KE 3.9 5.5 9.4
61 15123102 Nguyễn Thị Ngọc Trâm DH15KE 3.6 5 8.6
69 15123116 Nguyễn Thị Thu Tuyền DH15KE 3.8 4.2 8.0
76 15123123 Phạm Thúy Vy DH15KE 3.9 2.5 6.4
79 15123124 Nguyễn Thị Mỹ Yên DH15KE 3.9 5.1 9.0
23 15123145 Trần Thị Thanh Hoài DH15KE 4.0 5.5 9.5
11 15124051 Nguyễn Thành Dũng DH15QLA 3.8 5.5 9.3
  15124086 Ninh thị  Hiền   3.6   3.6
30 15124121 Trần Hoàng Huynh DH15QLA 4.1 5 9.1
32 15124130 Lương Hào Kiệt DH15QD 2.9 4.5 7.4
34 15124152 Đào Thị Thanh Loan DH15QLB 3.9 4.1 8.0
38 15124191 Nguyễn Thanh Nhân DH15QLA 3.8 5.2 9.0
77 15124361 Dương Thị Mỹ Vy DH15QLA 3.6 3.5 7.1
 
     

Số lần xem trang : 1070
Nhập ngày : 28-02-2016
Điều chỉnh lần cuối : 15-06-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Danh sách kiến tập thống kê chuyên ngành lớp DH13KN(24-03-2016)

  Danh sách kiến tập thống kê định lượng lớp DH14KT&14KN(21-03-2016)

  Lớp kinh tế sản xuất ứng dụng - thứ 83 - TV101(29-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 82 - RD104(29-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 8 - RD104(28-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 71 - RD204(28-02-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - PV223(24-02-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - RD201(24-02-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3- RD201(24-02-2016)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007