CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 887
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 8 - RD104

Điểm tổng kết

     
 
  Kinh tế vĩ mô 2 -RD104          
                 
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ2 Đqtrình Đ.thi Đtkết
3 10143005 Phạm Hoài Chung DH10KM 0.0 1.0 0.5 1.5
7 10143012 Trần Vĩnh Duy DH10KM 0.9 0.9 0 0.9
35 11143242 Phạm Thị Thanh Trúc DH11KM 2.7 3.2 2.5 5.7
17 12120084 Nguyễn Thị Thùy Liên DH12KM 1.9 1.9 3 4.9
8 12120297 Lê Thị Mỹ Duyên DH12KT        
26 12120323 Bùi Ngọc Thảo DH12KM 1.0 1.0 4.5 5.5
9 13120022 Võ Huỳnh Hương Giang DH13KT 2.7 3.2 2 5.2
10 13120033 Cao Thị Ngọc Hiếu DH13KT 2.8 3.3 4 7.3
11 13120038 Bùi Thị Khánh Hòa DH13KM 2.7 3.7 3.5 7.2
18 13120058 Huỳnh Kim Loan DH13KT 0.0 0.5 1 1.5
24 13120080 Hoàng Nguyễn Hoài Phương DH13KT 1.0 1.0 2 3.0
32 13120103 Phan Thị Cẩm Tiên DH13KT 2.8 3.8 4 7.8
6 13120187 Hoàng Quốc Đoàn DH13KM 0.9 0.9 1.5 2.4
  13120211 Phạm thị ngọc  Hân   1.8 1.8   1.8
12 13120233 Huỳnh Thị Tuyết Hương DH13KM 1.8 1.8 4 5.8
20 13120295 Dương Thị Kim Ngân DH13KT 2.8 3.8 5.5 9.3
21 13120320 Nguyễn Thị Nhài DH13KM 2.6 3.1 5 8.1
27 13120376 Lê Dương Thảo DH13KM 2.7 3.7 5.5 9.2
28 13120379 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH13KT 2.8 3.8 5.5 9.3
30 13120395 Võ Thị Búp Thoa DH13KT 2.8 3.8 5.5 9.3
33 13120428 Đỗ Thị Bích Trâm DH13KM 0.0 3.7 3.5 7.2
36 13120454 Phạm Thị Thanh Tuyền DH13KM 2.6 2.6 3.5 6.1
37 13120460 Trần Huỳnh Nhã Uyên DH13KT 2.8 3.8 5.5 9.3
38 13120495 Văn Thị Hải Yến DH13KM 2.7 3.7 3 6.7
29 13120499 Nguyễn Võ Như Thảo DH13KM 2.7 3.7 4.5 8.2
5 13121033 Đặng Thị Sinh Điều DH13PT 2.8 3.8 2.5 6.3
15 13121061 Trần Quang Huy DH13PT 2.8 3.8 3 6.8
16 13121064 Nguyễn Thị Ngọc Huyền DH13PT 2.8 3.8 2.5 6.3
13 13121067 Nguyễn Phan Lan Hương DH13PT        
19 13121090 Tạ Thị Kim Lộc DH13PT 2.8 3.3 2.5 5.8
25 13121149 Lê Thị Hồng Thắm DH13PT 2.6 3.6 4.5 8.1
34 13121176 Đinh Thị Thùy Trang DH13PT 2.8 3.8 3.5 7.3
1 14120002 Hồ Thị Bình DH14KM 2.7 3.7 5 8.7
4 14120005 Phạm Ngọc Diễm DH14KM 2.7 3.7 5.5 9.2
22 14120037 Hoàng Thị Kim Nhung DH14KM 2.7 3.7 4.5 8.2
31 14120052 Phạm Thị Hồng Thủy DH14KM 2.7 3.7 3.5 7.2
2 14120083 Trương Thị Mộng Cầm DH14KT 2.7 3.7 5.3 9.0
14 14120119 Trần Kim Hưởng DH14KT 2.7 3.7 5.3 9.0
23 14120153 Trần Thị Kim Oanh DH14KM 0.0 0.0   0.0
 
     


 

Số lần xem trang : 1002
Nhập ngày : 28-02-2016
Điều chỉnh lần cuối : 04-07-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Danh sách kiến tập thống kê chuyên ngành lớp DH13KN(24-03-2016)

  Danh sách kiến tập thống kê định lượng lớp DH14KT&14KN(21-03-2016)

  Lớp kinh tế sản xuất ứng dụng - thứ 83 - TV101(29-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 82 - RD104(29-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 72 - RD204(28-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 71 - RD204(28-02-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - PV223(24-02-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - RD201(24-02-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3- RD201(24-02-2016)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007