TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 27
Toàn hệ thống 520
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2015-2016 - Nhóm 9

 ĐIỂM THI

MÔN: NGUYÊN LÝ MÁY (207111)

NHÓM 9 – HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2015-2016

STT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

KT2 (30%)

Thi (70%)

KQ

1

14154068

Hồ Việt

Anh

DH14OT

3

1

4

2

14154003

Nguyễn Chí

Bảo

DH14OT

2.5

0.5

3

3

14154073

Lê Kim

Chiến

DH14OT

 

V

V

4

14154007

Nguyễn Thành

Công

DH14OT

3

6.5

9.5

5

14118122

Nguyễn

Cường

DH14CK

3

3

6

6

14154010

Nguyễn Văn

Đàn

DH14OT

3

1

4

7

14118016

Phạm Tấn

Đạt

DH14CK

3

2

5

8

14154011

Nguyễn Phát

Đạt

DH14OT

2.5

1

3.5

9

14154080

Nguyễn Hoàng

Diển

DH14OT

2

V

V

10

14154014

Đoàn Minh

Độ

DH14OT

2.3

2.5

4.8

11

14153071

Thái Anh

Dũng

DH14CD

2.3

1

3.3

12

14137024

Nguyễn Đức

Dương

DH14NL

2.5

3.5

6

13

14118148

Cao Thanh

Giang

DH14CC

2.5

3

5.5

14

14154093

Trương Bửu

Hiệp

DH14OT

3

6

9

15

14118166

Võ Văn

Hòa

DH14CK

2.5

3

5.5

16

14154098

Lê Thái

Hòa

DH14OT

2

2.5

4.5

17

14153088

Nguyễn Văn

Hoàng

DH14CD

2.5

4

6.5

18

14154094

Trần Thanh

Hoàng

DH14OT

3

2

5

19

14118178

Trần Ngọc

Hưng

DH14CC

3

7

10

20

14154025

Nguyễn Phúc

Hưng

DH14OT

3

6

9

21

14154105

Phạm Ngọc

Hưng

DH14OT

3

7

10

22

14118029

Đào Văn

Huy

DH14CC

3

1

4

23

14154099

Nguyễn Anh

Huy

DH14OT

3

2

5

24

14154100

Nguyễn Đức

Huy

DH14OT

3

3.5

6.5

25

14154102

Nguyễn Đình

Huy

DH14OT

3

7

10

26

14154110

Lê Mai

Khoa

DH14OT

3

2

5

27

14154112

Nguyễn Hoàng

Khương

DH14OT

3

4

7

28

14154028

Đặng Tuấn

Kiệt

DH14OT

3

3

6

29

14115436

Trần Thị

Lệ

DH14GN

3

3

6

30

14153102

Hồ Bảo

Lộc

DH14CD

3

2.5

5.5

31

14154033

Trần Phạm

Lộc

DH14OT

2.5

2

4.5

32

14154034

Đỗ Trọng

Lời

DH14OT

2.5

0

2.5

33

14154032

Nguyễn Văn Hoàng

Long

DH14OT

2

V

V

34

14137003

Nguyễn Tấn

Minh

DH14NL

1.5

4

5.5

35

14154119

Nguyễn Văn

Minh

DH14OT

3

4

7

36

14154038

Võ Văn

Nghị

DH14OT

 

V

V

37

14118206

Lê Từ

Nguyên

DH14CC

3

2.5

5.5

38

14118044

Cao Hữu

Nhân

DH14CK

2.5

0.5

3

39

14118045

Trần Trọng

Nhân

DH14CC

2.3

3

5.3

40

14154039

Nguyễn Hoài

Nhân

DH14OT

3

4

7

41

14154127

Nguyễn Văn

Nhặn

DH14OT

2.5

4.5

7

42

14154130

Vương

Ninh

DH14OT

2.5

1.5

4

43

14118215

Võ Tấn

Phát

DH14CC

3

4.5

7.5

44

14154131

Nguyễn Tấn

Phát

DH14OT

3

7

10

45

14118052

Châu Hoàng

Phúc

DH14CK

2.5

2.5

5

46

14118232

Lê Văn Nhật

Quang

DH14CC

2.5

0

2.5

47

14154137

Đỗ Tiến

Quỳnh

DH14OT

3

4.5

7.5

48

14118062

Đỗ Văn

Tàu

DH14CK

3

3

6

49

14153129

Phạm Hoàng

Thân

DH14CD

2.5

2

4.5

50

14154053

Võ Hoàng

Thắng

DH14OT

1.5

1

2.5

51

14137073

Nguyễn Thanh

Thế

DH14NL

3

2

5

52

14137080

Nguyễn Ngọc

Thuận

DH14NL

3

5

8

53

14153052

Phan Minh

Thuận

DH14CD

2.5

3.5

6

54

14153134

Nguyễn Thanh

Thuận

DH14CD

2

2.5

4.5

55

14118074

Phạm Đình

Tiến

DH14CC

2.5

4

6.5

56

14118076

Nguyễn Văn

Toán

DH14CC

2.5

2

4.5

57

14118077

Nguyễn Vĩnh

Tới

DH14CC

3

V

V

58

14118078

Nguyễn Công

Trạng

DH14CC

2.5

5

7.5

59

13115438

Dương Thị Hồng

Trinh

DH13GB

1.5

1.5

3

60

14118080

Cao Văn

Trinh

DH14CC

3

5

8

61

14154062

Nguyễn Thế

Trọng

DH14OT

2.5

1.5

4

62

14153139

Lê Văn

Trưởng

DH14CD

3

2

5

63

13115464

Đỗ Thị Minh

DH13GB

3

2.5

5.5

64

14118296

Nguyễn Duy

Tuân

DH14CC

2.5

3

5.5

65

14153140

Nguyễn Mạnh

Tuấn

DH14CD

2

2.5

4.5

66

14137093

Trần Bá

Tùng

DH14NL

2.5

3

5.5

67

14153143

Nguyễn Thanh

Tùng

DH14CD

2.5

1.5

4

68

13153027

Đào Hoàng

Vinh

DH13CD

2

7

9

69

14118310

Trần Hữu

Vinh

DH14CC

2.5

4

6.5

70

14118094

Lê Minh

DH14CC

2.5

3.5

6

Số lần xem trang : 2327
Nhập ngày : 16-03-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi Nguyên Lý Máy

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 07(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 06(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 04(27-02-2021)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2020-2021 - Nhóm 1(27-02-2021)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 03(15-02-2020)

  Điểm thi ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 01 - TỔ 01 & 02(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2019-2020 - Nhóm 1(15-02-2020)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2018-2019(26-10-2019)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007