Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 7
Toàn hệ thống 1334
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -

Hi Các bạn - mới cập nhật ngày 16h ngày 17/3/2016 nhé -

 

 

MSSV Chuyên cần (10%) Điểm giữa kỳ (30%) cuối kỳ (60%) TB
12162073 8 10 10 9.8
12162051 8 10 10 9.8
12162048 9 9 9 9
12162081 9 9 9 9
12162077 9 9 9 9
12162062 8 6.5 6.5 6.7
12162038 8 10 10 9.8
12160219 8 8 8 8
13162077 8 8.5 8.5 8.5
12162030 8 7.5 7.5 7.6
12162027 8 9.3 9 9
12162017 9 9 9 9
12162047 8 7.5 7.8 7.7
12162035 8 7 7.5 7.4
12162042 8 8 8 8
12162064 8 7.2 7.6 7.5
12162001 8 8.5 9 8.8
12162007 8 8.5 8.5 8.5
12162072 8 9.3 9 9
12162082 8 9.3 9 9
12162066 8 9 9.1 9
12162021 8 9 9.1 9
12162075 8 8.5 8.5 8.5
12162034 8 7.5 7.6 7.6
12162031 8 8 8 8
12162028 8 8 8 8
12162088 8 8 8 8
12162018 8 8 8 8
12162068 8 8.5 8 8.2
12162022 8 8.5 8 8.2
12162060 8 6 6 6.2
12162013 8 6 6 6.2
12162052 8 8 8.2 8.1
12162036 8 8 8.2 8.1
12162085 8 7.2 7.5 7.5
12162070 8 7.2 7.5 7.5
12162008 8 8 8 8
12162050 8 6.5 6.3 6.5
12162084 8 6 6 6.2
12162025 8 7.5 7.6 7.6
12162014 8 8 8.5 8.3
12162078 8 8 8.5 8.3
12162058 8 6.5 6.5 6.7
12162057 8 7.6 7.5 7.6
12162069 8 7.6 7.5 7.6

Số lần xem trang : 1454
Nhập ngày : 16-03-2016
Điều chỉnh lần cuối : 17-03-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD(19-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

  Điểm thi Môn học Mạng MT NC - CNTT Ninh Thuận -(09-09-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007