Trang thông tin Lê Văn Phận

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 7
Toàn hệ thống 1664
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 
 

SMS  Caffe


Tự học lắp ráp máy tính

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm môn học Đo lường ĐK MT - DH12TD

 

 

Mã sinh viên chuyên cần giữa kỳ Cuối kỳ Trung bình
12138001 8 8.5 8.5 8.5
12138002 8 8.5 8.5 8.5
12138004 8 10 10 9.8
12138005 8 8.2 8.2 8.2
12138006 8 8.5 8.5 8.5
12138007        
12138008 8 8.5 8.5 8.5
12138009 8.9 9.3 8.9 9
12138010 8 8.7 8.7 8.6
12138011 8 8.6 8.6 8.5
12138017 8 8.7 8.7 8.6
12138025 8 8.3 8.3 8.3
12138027 8 8.5 8.5 8.5
12138034 8 8.6 8.6 8.5
12138035 8 8.7 8.7 8.6
12138042 8 8.4 8.4 8.4
12138046 8 7.5 7.5 7.6
12138049 8 8.4 8.4 8.4
12138053 8 8.6 8.6 8.5
12138055 8 9.2 9.2 9.1
12138058        
12138062 8 9.2 9.2 9.1
12138068 8 8.4 8.4 8.4
12138069 8 8.4 8.4 8.4
12138071 8 9 9 8.9
12138072 8 9 9 8.9
12138075 8 8 8 8
12138083 8 9 9 8.9
12138087 8 8.7 8.7 8.6
12138090 8 8.4 8.4 8.4
12138091 8 10 10 9.8
12138093 8 8.3 8.3 8.3
12138098 8 8.6 8.6 8.5
12138103 8 8 8 8
12138104 8 8.5 8.5 8.5
12138111 8 10 10 9.8
12138115 8 9 7.5 8
12138117 8 8.7 8.7 8.6
12138118 8 10 10 9.8
12138121 8 8.4 8.4 8.4
12138123 8 8 8 8
12138127 8 8 8 8
12138134 8 9.3 9 9
12149092 8 7.5 7.5 7.6
13138050 8 10 10 9.8
13138141 9 9 9 9
13138153 8 10 10 9.8
13138154 8 8.4 8.4 8.4
13138206 8 9.5 9.5 9.4
13138234 10 10 10 10

Final -

Số lần xem trang : 1531
Nhập ngày : 19-03-2016
Điều chỉnh lần cuối : 29-03-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin đểm thi các lớp của giáo viên

  Điểm môn PTTKHTTDL - 2018(10-06-2019)

  Điểm thi môn lập trình cơ bản - GIS(08-10-2018)

  Điểm môn Phân tích thiết kế HTTTDL(07-03-2018)

  Điểm thi Lập trình Cơ bản - DH15GI(05-02-2017)

  Điểm Internet webgis -DH13GI(25-07-2016)

  Điểm Môn KT Lập trình DH14TD(22-07-2016)

  Điểm môn Lập trình Ứng dụng GIS (20-03-2016)

  Điểm Internet -webgis - DH12GI -(16-03-2016)

  Điểm môn Kỹ thuật lập trình DH13GI(10-12-2015)

  Điểm thi Môn học Mạng MT NC - CNTT Ninh Thuận -(09-09-2015)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7

Lê Văn Phận Đc:Quản trị mạng - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Email: lvphan(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007