CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 8
Toàn hệ thống 709
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Danh sách kiến tập thống kê định lượng lớp DH14KT&14KN

 Điểm tổng kết

 

     
 
STT MSV Họ Tên Lop Diem
105 13120075 Nguyễn Thị Thùy Oanh DH14KT 6.4
113 13155258 Tô Thị Kim Thoa DH13KN 2.7
1 14120001 Lê Thị Ba DH14KT 9.5
43 14120004 Mai Thị Hoài Diên   DH14KT 7.2
3 14120006 Trần Thị Kỳ Diệu DH14KT 9.5
29 14120009 Nguyễn Thị Anh Đào DH14KT 10.0
74 14120014 Kiên Thị Hồng Hạnh   DH14KT 7.7
34 14120015 Trần Thị Diệu Hiền DH14KT 9.0
12 14120019 Nguyễn Hải Hoài DH14KT 9.5
58 14120021 Nguyễn Thị Ngọc Huyền   DH14KT 8
13 14120022 Trần Nhựt Huỳnh DH14KT 10.0
11 14120023 Phạm Thái Khang DH14KT 10.0
60 14120029 Phạm Nhật Minh   DH14KT 7.3
102 14120033 Nguyễn Lý Yến Ngân DH14KT 8.4
103 14120035 Trần Thị Thanh Nhàn DH14KT 9.0
33 14120042 Lê Nguyễn Minh Quân DH14KT 8.4
62 14120043 Trần Lê Diễm Quyên   DH14KT 7.4
112 14120049 Bùi Quang Thiện DH14KT 9.5
17 14120050 Nguyễn Minh Thông DH14KT 8.6
70 14120062 Hoàng Quốc Trọng   DH14KT 7.4
119 14120063 Trương Gia Tuấn DH14KT 7.4
120 14120064 Đoàn Thị Thanh Tuyền DH14KT 9.0
15 14120065 Lê Thị Tố Uyên DH14KT 10.0
19 14120073 Y Gym Niê DH14KT 8.6
55 14120083 Trương Thị Mộng Cầm   DH14KT 8
84 14120084 Hồ Thị Minh Châu DH14KT 9.0
69 14120090 Nguyễn Thành Danh   DH14KT 7.4
4 14120091 Phạm Anh Duy DH14KT 8.5
57 14120110 Đàm Thị Hoa   DH14KT 8
26 14120112 Nguyễn Thị Như Hồng  DH14KT 9.5
90 14120113 Nguyễn Thị Cẩm Hằng DH14KT 7.4
95 14120114 Lê Vương Huy DH14KT 9.5
27 14120119 Trần Kim Hưởng DH14KT 9.3
31 14120124 Trần Thị Kim DH14KT 9.0
68 14120129 Phan Văn Linh    DH14KT 8
101 14120133 Phạm Vũ Thành Long DH14KT 8.8
30 14120155 Trương Nữ Quyền Phương DH14KT 9.5
106 14120158 Phạm Minh Phụng DH14KT 5.8
107 14120161 Phạm Nhật Quang DH14KT 7.4
51 14120170 Nguyễn Bình Tâm   DH14KT 6.9
75 14120171 Trần Thị Yến Thảo   DH14KT 8.2
18 14120174 Võ Minh Thịnh DH14KT 8.5
64 14120175 Bùi Thị Kim Thoa   DH14KT 7.4
72 14120176 Lê Thanh Thu Thương   DH14KT 7.7
115 14120184 Nguyễn Thị Thủy Tiên DH14KT 9.0
14 14120185 Huỳnh Thị Kim Tiền DH14KT 10.0
71 14120186 Đạt Ngọc Tiến   DH14KT 7.4
116 14120194 Nguyễn Thị Bích Trâm DH14KT 7.4
67 14120201 Phạm Thị Tuyết   DH14KT 7.4
73 14120209 Hoàng Oanh   DH14KT 7.4
32 14124499 Hoàng Cảnh Thắng DH14KT 9.0
86 14155002 Bùi Văn Duy DH14KN 8.8
79 14155006 Cao Thị Cẩm Giang   DH14KN 7.6
24 14155008 Huỳnh Liên Ngân DH14KN 8.4
88 14155009 Nguyễn Thị Thu DH14KN 9.4
44 14155010 Nguyễn Xuân Hà   DH14KN 7.2
89 14155011 Tôn Anh Hải DH14KN 9.4
91 14155013 Mai Thị Hậu DH14KN 8.4
92 14155014 Nguyễn Quốc Hiếu DH14KN 8.8
93 14155015 Lê Thị Hồng DH14KN 7.8
76 14155016 Nguyễn Thị Phương Hồng   DH14KN 7.3
94 14155018 Võ Nguyễn Phúc Hưng DH14KN 7.3
81 14155019 Nguyễn Thái Khang   DH14KN 6.9
98 14155022 Phùng Thị Mỹ Lên DH14KN 9.0
10 14155023 Nguyễn Lê Khánh Linh DH14KN 10.0
100 14155026 Lê Thị Thúy Loan DH14KN 9.2
20 14155028 Võ Trí Nam DH14KN 8.2
23 14155029 Nguyễn Tuyền Nguyên DH14KN 9.0
49 14155030 Nguyễn Thị Ý Nhi   DH14KN 8
61 14155031 Nguyễn Thị Hồng Nhung   DH14KN 8
50 14155033 Hồ Thị Phương   DH14KN 8
41 14155036 Na Quỳnh DH14KN 9.0
28 14155038 Nguyễn Minh  Tấn DH14KN 8.4
114 14155042 Dương Thị Xuân Thu DH14KN 8.8
65 14155043 Ngô Sơn Trang   DH14KN 8
52 14155045 Nguyễn Thị Cẩm Tú   DH14KN 8
82 14155046 Đoàn Thị Kim Anh DH14KN 8.8
42 14155047 Lưu Thị Lan Anh   DH14KN 7.4
83 14155051 Đỗ Chí Bổng DH14KN 9.4
2 14155052 Võ Minh Châu DH14KN 9.5
85 14155054 Võ Thị Bích Diễm DH14KN 9.0
87 14155055 Lê Viết Duy DH14KN 2.7
54 14155057 Nguyễn Đức Duy   DH14KN 8.2
35 14155063 Bạch Thị Thúy  DH14KN 9.0
9 14155064 Nguyễn Phi Hào DH14KN 8.5
21 14155065 Ngô Thị Ngọc Hằng DH14KN 9.0
56 14155066 Lê Huỳnh Minh Hân   DH14KN 8
45 14155067 Thân Văn Hiến   DH14KN 7
46 14155070 Phan Thị Thu Hường   DH14KN 8.2
96 14155071 Đỗ Minh Kha DH14KN 9.4
97 14155072 Nguyễn Hoàng Thùy Khanh DH14KN 9.4
47 14155073 Võ Tuấn Kiệt   DH14KN 7.1
59 14155075 Lê Kim Liên   DH14KN 8
37 14155076 Nguyễn Thị Thùy Liên DH14KN 9.5
99 14155080 Trương Thị Phương Linh DH14KN 8.1
48 14155081 Lê Thị Yến Loan   DH14KN 7.4
16 14155082 Phạm Thị Hồng Loan DH14KN 9.5
8 14155087 Hồ Thị Nhi DH14KN 9.0
104 14155088 Nguyễn Thanh Thùy Nhi DH14KN 9.2
77 14155091 Nguyễn Hoàng Phi   DH14KN 7.3
38 14155093 Nguyễn Thị Kiều  Phụng DH14KN 8.6
108 14155095 Đỗ Thị Như Quỳnh DH14KN 9.4
78 14155098 Chanh Đa Ra Ríth   DH14KN 7.5
109 14155103 Đỗ Hữu Tài DH14KN 8.8
110 14155106 Đặng Thị Minh Thanh DH14KN 7.8
63 14155107 Đặng Phúc Thảo   DH14KN 8.1
36 14155108 Nguyễn Thị Thu  Thảo DH14KN 8.6
111 14155109 Trần Thị Phương Thảo DH14KN 8.8
22 14155114 Trần Thị Minh Thi  DH14KN 8.4
6 14155119 Nguyễn Thị Thanh Thủy DH14KN 10.0
117 14155123 Hà thị Triển DH14KN 4.3
40 14155124 Vũ Quốc Trí DH14KN 9.0
7 14155126 Nguyễn Phạm Thanh Trúc DH14KN 9.5
118 14155127 Trần Thị Ngọc Trúc DH14KN 8.4
39 14155128 Nguyễn Anh Tuấn DH14KN 8.6
66 14155129 Phan Mạnh Tuyên   DH14KN 7.4
5 14155130 Phan Thị Thanh Tuyền DH14KN 10.0
80 14155132 Lê Thị Thanh Uyên   DH14KN 8.5
121 14155134 Đặng Tuấn DH14KN 8.3
25 14155135 Nguyễn Như Ý DH14KN 10.0
  14155137 Cao Thị Mỹ Yến DH14KN 7.8
53   Phạm Thị Thanh Thảo   DH14KT 7.2
 
     

Số lần xem trang : 908
Nhập ngày : 21-03-2016
Điều chỉnh lần cuối : 28-07-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Danh sách kiến tập thống kê chuyên ngành lớp DH13KN(24-03-2016)

  Lớp kinh tế sản xuất ứng dụng - thứ 83 - TV101(29-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 82 - RD104(29-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 8 - RD104(28-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 72 - RD204(28-02-2016)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1 - thứ 71 - RD204(28-02-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - PV223(24-02-2016)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - RD201(24-02-2016)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3- RD201(24-02-2016)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007