-----------Thái Văn Hòa-----------

Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Hỗ trợ trực tuyến qua Skype

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Kết quả kiểm tra thực hành TĐPT đợt 7/6/2016 và 9/6/2016

Biểu đồ thống kê theo thời gian kiểm tra

 - Tổng số sinh viên tham gia kiểm tra đợt 7/6/2016 là 120.

- Tổng số sinh viên tham gia kiểm tra đợt 9/6/2016 là 156

 

- Cách thức tính điểm như sau:

+ Dưới 3'30" điểm: 10

+ Từ 03'31" đến 04'30" điểm: 9

+ Từ 04'31" đến 05'30" điểm: 8

+ Từ 05'31" đến 06'30" điểm: 7

+ Từ 06'31" đến 08'00" điểm: 6

+ Từ 08'01" đến 10'00" điểm: 5

+ Từ 10'01" đến 12'00" điểm: 4

+ Từ 12'01" đến 15'00" điểm: 3

+ Mỗi lỗi sai bị trừ 1 điiểm

+ Điểm số tối đa là 10 tối thiểu là 0.

- Kết quả kiểm tra ngày 7/6/2016: https://goo.gl/photos/xh7oeycJAM1h7vVW8.

- Kết quả kiểm tra ngày 9/6/2016: https://goo.gl/photos/kfXgWcE8fKDVENm49

 

 

Số lần xem trang : 285
Nhập ngày : 16-06-2016
Điều chỉnh lần cuối : 01-07-2016

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Rèn nghề 1 & Thực hành Trắc địa đại cương

  Phần mềm bình sai lưới mặt bằng 1.0.1(28-07-2016)

  Thông tin tọa độ gốc và yêu cầu RN1(26-07-2016)

  Tài liệu máy toàn đạc điện tử(13-07-2016)

  Lịch Rèn nghề HK3 năm học 2015-2016(11-07-2016)

  Tài liệu RN1 - Đo đạc thành lập Bản đồ Địa chính(11-07-2016)

  Sổ tạo số liệu đo góc bằng + thị cự(02-06-2016)

  Tài liệu thực hành Trắc địa đại cương(09-05-2016)

  Nội dung kiểm tra đánh giá thực tập trắc địa đại cương(23-05-2016)

Họ tên: Thái Văn Hòa Đc: Bộ môn Công nghệ Địa chính - Khoa Quản lý Đất đai & Bất Động sản Email: thaihoa@hcmuaf.edu.vn hoặc hoa.cndc@gmail.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007